شرکت فناور نانوپژوهش مرکزی با هدف توسعه دانش فناوری نانو در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردید . عمده فعالیت های شرکت در ۳ بخش آموزش، تحقیق و توسعه و تولید می باشد.

فهرست