مکمل ویتامینه ویتاکوآ

وجود ویتامین ها برای بقا و رشد مطلوب ماهی ضروری است. مواد غذایی طبیعی ممکن است در تراکم پائین و شرایط پرورش نتوانند تمام نیازهای ویتامین ماهی را برطرف نمایند. پس بهتر است از غذایی با فرمول مناسب و دارای ویتامین لازم برای ماهی استفاده نمود. مکمل ویتا کوا شامل تمامی ویتامین های مورد نیاز ماهیان و اسیدآمینه های لازم برای رشد ماهی و همچنین لیزین و ال کارنیتین می باشد که باعث سلامت و افزایش رشد ماهیان می گردد.

مزایا:

افزایش رشد

کاهش استرس

کاهش ضریب تبدیل غذایی

کاهش بیماری های تغذیه ای و جبران ویتامین های لازم در ماهی

فهرست