کود فیتو

مواد موجود در مایع مغذی فیتو موجب بهبود رشد فیتو پلانکتون ها و در نتیجه باروری مناسب استخر در طول دوره رشد می شود.

فیتو به عنوان کود کامل استخرهای گرمابی شناخته شده که از سه عنصر ترکیبی تولید شده است.

فسفر

ازت

مواد ارگانیکی شامل جلبک دریائی

عناصر خنثی

 میزان مصرف کود مایع فیتو:

به ازای هر هکتار استخر به عمق استاندارد ۱/۵ متر، ۲۵ لیتر توصیه می شود که بسته به شرایط استخر ۳۰ تا ۳۵ روز بعد قابل تکرار است.

میزان مصرف کود پودری فیتو:

به ازای هر هکتار استخر به عمق استاندارد ۱/۵ متر، ۴۰ کیلو در هر دوره کودی توصیه می شود. که این مقدار بایستی در ۲۰ لیتر آب حل و بلافاصله در استخر تزریق گردد. دوره کوددهی بسته به شرایط استخر هر ۳۰ تا ۳۵ روز تکرار می شود.

مزایا:

باروری مناسب استخر و حلالیت بالا در آب

مقرون به صرفه بودن برای پرورش دهنده به علت تکرار پائین مصرف

ماندگاری زیاد در آب و جلوگیری از مصرف دفعات بیشتر

راجتی در حمل و نقل

پایین بودن هزینه دوره مصرف نسبت به کودهای شیمیایی

افزایش نسبت رشد ماهی

حفظ سلامت انسان به دلیل کاهش اثرات مخرب کودهای شیمیایی

ثابت نگه داشتن pH آب نسبت به کودهای مشابه

فهرست