تاثیر سطوح مختلف کودهای نانو

مقدمه
جمعیت کرهی زمین پیوسته درحال افزایش است با توجه به این رشد روز افزون جمعیت، نیاز به تولید محصولات
غذایی بیش از پیش احساس میشود. در بین محصولات غذایی غلات نقش ویژه و مهمی در الگوی مصرف
کشورهای مختلف دنیا را دارد یکی از مهمترین غلات گندم و متعلق به خانواده گرامینه میباشد. یکی از موانع
اصلی در جهت تولید این محصول زراعی تنش شوری و گسترش شورهزارها میباشد. تنش شوری در ب یش از
۸۰۰ میلیون هکتار از اراضی زراعی دنیا عامل محدود کننده رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی به شمار میآید
(فائو ۲۰۰۸ ). یک خاک وقتی به عنوان شور مطرح میگردد که هدایت الکتریکی عصاره اشباعی آن در اطراف
ریشه گیاهان بیشتر از ۲ دسی زیمنس بر متر باشد (برزگر، ۱۳۷۹ ) و از حضور بیش از اندازه یونها ناشی میشود.

نوشتهٔ پیشین
تست
نوشتهٔ بعدی
تأثیر سویه های باکتری سودوموناس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست