فناوری نانو و کاربرد آن در مقابله با بیابانزایی

فناوری نانو و کاربرد آن در مقابله با بیابانزایی

علی محمد قائمی نیا ۱ نویسنده مسئول، محمد علی مشکوه ۲، محمد حسن رحیمیان ۳

، ۱مرکز ملی تحقیقات شوری

 ، ۲مرکز ملی تحقیقات شوری

 ، ۳مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده

فن آوری نانو از جمله فن آوریهای نوینی که در طول یک دهه اخیر دامنه و وسعت کاربرد آن رو به گسترش است. بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله مهمترین عرصههایی است که با استفاده از دستاوردهای فنآوری نانو، منافع زیادی را متوجه خود خواهد نمود. مناطق بیابانی به دلیل کمی بارندگی سالانه و میزان تبخیر بالا، با ویژگیهای کمی و کیفی پایین آب مواجه اند. بنابراین استفاده بهینه از مقادیر اندک آب موجود در این مناطق حائز اهمیت است. بررسی قابلیت فنآوری نانو به عنوان یک علم بین رشته ای در رفع این مشکل میتواند مفید واقع شود. در این بررسی قابلیتهای فنآوری نانو مورد مطالعه قرار گرفته است. فنآوری نانو میتواند با تولید ماسههای هیدروفوبیک، نانو رس، شیرینسازی آب با نانو غشاها، تصفیه پسابهای شهری به خدمت مقابله با بیابانزایی قرار گیرد. انجام پژوهشهای کاربردی در کشور به منظور بهرهگیری از این فنآوری پیشرفته و بررسی اثرات زیست محیطی آن به منظور مدیریت و کنترل مناطق بیابانی لازم و ضروری است.

نوشتهٔ پیشین
کاربرد فناوری نانو در تولید سموم و تاثیرات آن بر انسان و محیط زیست
نوشتهٔ بعدی
فرصت های زیست محیطی و تجاری استفاده از فن آوری نانوتکنولوژی برای کاهش انتشار ضایعات در صنعت کاغذسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست