اثر نانو مواد بر جوانه زنی و رشد بذور کلم گل

اثر نانو مواد بر جوانه زنی و رشد بذور کلم گل

 

چکیده:

در پژوهش حاضر اثر دو نوع ماده شامل: نانو رس و نانو نقره با غلظت های ۱۵، ۱۵۰، و ۱۵۰۰ ppm بطور جداگانه بر جوانه زنی و رشد بذور کلم گل مورد بررسی قرار گرفت. بین نانو مواد استفاده شده و غلظت های مختلف آنها اختلاف معنی داری بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، رشد ریشه چه و ساقه چه بذور کلم گل در طی دوره پنج روزه مشاهده شد. نانو رس تأثیر مثبت بر جوانه زنی داشت در حالیکه در هیچکدام از تیمارهای نانو نقره از ۱۵ تا ۱۵۰۰ ppm هیچ جوانه زنی دیده نشد و نانو نقره بطور کامل از جوانه زنی بذور کلم گل ممانعت کرد. بیشترین درصد جوانه زنی (۱۰۰%) مربوط به غلظت ۱۵۰ ppm نانو رس بود. در هر سه تیمار نانورس طول ریشه چه ها تفاوت معنی دار نداشت. حداکثر رشد ساقه چه نسبت به شاهد در تیمار ۱۵ ppm نانو رس با اندازه ۹۰% دیده شد. سرعت جوانه زنی در هر سه تیمار نانو رس اختلاف معنی داری با شاهد داشت و حدود ۱٫۵ برابر شاهد بود.

 

[views]
نوشتهٔ پیشین
کاربردهای نانو ذرات در پرورش، صید و فرآوری آبزیان
نوشتهٔ بعدی
ساخت نانو کامپوزیت آهن و بررسی قابلیت فراهمی آهن نانو در خاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست