راهکارهای مقابله با آلودگی هوا توسط فناوری نانو

فناوری نانو توانایی ســاخت، کنترل و اســتفاده ماده در ابعاد نانومتری اســت. به عبارت دیگر به دســتکاری کنترل شــده، اندازه گیری و تشــخیص، مدلســازی و تولید مواد در مقیاس نانو با هدف تولید مــواد، ابزار و سیســتمهایی با ویژگیهای بنیادی و عملکردهای جدید، فناوری نانو می گویند. در مقیاس نانو، ابعاد ماده در خصوصیات آن بسیار تأثیرگذار است و خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تک تک اتمها و مولکولها متفاوت اســت. به طور معمول به موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر باشد، نانو مواد گفته میشود. فناوری نانو که در اصل فهم و به کارگیری خواص جدیدی از نانو مواد است، یک دانش میان رشته ای است و امروزه کاربردهای گسترده ای در حوزه های مختلف پیدا کرده است.

نوشتهٔ پیشین
عملکرد عالی کودهای بیوزر بر درختان چنار حاشیه زاینده رود
نوشتهٔ بعدی
عارضه پوکی پسته و دلائل آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست