نقش عنصر روی در گیاهان

روی با تحت تاثیر قرار دادن فعالیت های  آنزیم های هیدروژناز و کربونیک  انیدراز،  تثبیت  ساختارهای  ریبوزومی  و سنتز سیتوکروم، نقش بسیار مهمی در متابولیسم گیاه بازی می کند، بنابر این در ابتدای فصل وجود مقادیر کافی روی باعث فعالیت متابولیسمی درست گیاه  و رشد ونمو بهتر آن می گردد.
آنزیم های گیاهی که توسط  روی فعال می شوند عمدتا در متابولیسم  قندها،  حفظ  یکپارچگی  ساختار  غشای  سلولی،  سنتز  پروتئین،  تنظیم  سنتز  هورمون  اکسین  و  تشکیل  گرده ، دخیل هستند.
در گیاهان، تنظیم بیان ژن که نقش مهمی در تحمل استرس های محیطی دارد، به وجود این عنصر وابسته است . درابتدای فصل با بالا رفتن غلظت، این عنصر در کنترل استرس سرما نقش اساسی بازی می کند.
نبود یا کمبود روی در گیاهان منجر به بروز ناهنجاری هایی در گیاهان می شود که علائم خارجی آن ها بصورت نشانه هایی چون کاهش شدید رشد گیاه،  کلروز  برگی  و  کوچک  شدن  برگ  ها  و  همچنین  عقیمی  گیاه،  دیده  می شود.

تاثیر روی بر اندام های گیاه

ریشه

رشد ناحیه سطحی ریشه عامل مهمی برای قابلیت زیستی دسترسی به روی است. در آزمایش های صورت گرفته روی گندم، وجود مقادیر ناکافی روی در محیط ریشه باعث اختلال در رشد و وظایف ریشه شده است. همچنین روی باعث کاهش آلودگی ریشه های گندم به عامل پوسیدگی می شود و شدت بیماری بطور معکوسی با وضعیت روی گیاهان همبستگی دارد.

برگ

روی نیز مانند فسفر رشد برگ ها را تحت تاثیر قرار می دهد که این تاثیر هم شامل تعداد و هم سطح برگ ها است. روی نقش کلیدی در فتوسنتز ایفا نموده و غلظت کلروفیل و هدایت روزانه ای در برگ ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث تاخیر فرایند پیری برگ ها شده و لذا موجب افزایش دوام سطح برگ می شود که این دوام سطح برگ با عملکرد نسبت مستقیم دارد.

پنجه زنی

در گندم کاربرد روی باعث افزایش تعداد پنجه ها و کمبود آن باعث تولید تعداد کمتر پنجه می شود.

ساقه

ساقه، بعد از ریشه عمده ترین مخزن برای روی موجود در گیاه است و بعنوان ناحیه ذخیره موقت برای ریز مغذی ها از آن نام برده می شود. کمبود روی باعث کاهش طول میانگره ها و کاربرد آن سبب افزایش در تولید ایندول استیک اسید و در نتیجه افزایش طول ساقه می شود .

تاثیر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد

تحت شرایط کمبود روی تولید ماده خشک کل قسمت هوایی گیاه کاهش می یابد که این به ویژه در ژنوتیپ های حساس به علت آسیب فتو اکسیداسیون ایجاد شده در اثر کمبود روی است. گلدهی و تولید بذر در هنگام کمبود روی به شدت دچار اختلال می شود، زیرا لقاح گلچه ها در مرحله خوشه دهی تحت تاثیر قرار می گیرد و در نتیجه تعداد دانه ها کاهش می یابد. تولید بذر کمتر تحت تاثیر کمبود روی می تواند به:

۱- افزایش تولید آبسیزیک اسید در گیاهان که به خزان پیش از بلوغ برگ ها و جوانه های گل منجر می شود.

۲- جدایی نمو فیزیولوژیکی بساک ها و دانه های گرده نسبت داده شود. در برنج کاربرد سولفات روی باعث پاسخ معنی دار مثبت برای عملکرد دانه و تعداد دانه در خوشه و معنی دار منفی برای وزن صد دانه شده است. در گندم نیز کمبود روی به کاهش عملکرد منجر و کاربرد خاکی روی باعث افزایش معنی دار در عملکرد دانه آبی و دیم می شود.

نوشتهٔ پیشین
مزرعه گوجه فرنگی، تاکستان
نوشتهٔ بعدی
مزرعه گوجه فرنگی، قزوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست