کاربرد های فناوری نانودر کشاورزی

همانطور که میدانید علوم و فناوری نانو در بسیاری حوزه ها وارد شده و توان بهبود خواص مواد و ایجاد بهینگی آن در عملکرد ساختار ها، مواد و ابزار ها باعث ایجاد شرایط مناسب برای این علم در جهت ورود به حوزه های متفاوت میباشد. صنایع غذایی و کشاورزی دو حوزه ای هستند که در آینده با تاثیر علوم و فناوری نانو بر آن میتوان شاهد بسیاری از پیشرفتها در جهت بهینگی کشاورزی و مدیریت منابع غذایی بود. صنایع غذایی با تعریف صنعت های مرتبط با مواد غذایی عموما به بهینگی، نظارت و ایجاد شرایط مناسب مصرف و مدیریت منابع غذایی باعث کاهش هدر رفت مواد غذایی تولید شده، بهینگی مواد غذایی، مدیریت حوزه های نگه داری و بسته بندی، سالمت غذا، بهبود رنگ و طعم و ارزش غذایی و فرایند های تولید و فراوری غذایی و … باشد. به عالوه میتوان به حوزه کشاورزی اشاره کرد که در تولید اولین زنجیره ها و محصوالت مربوط به صنایع غذایی نقش اساسی دارند. صنعت کشاورزی به صورت عمومی میتواند به حوزه هایی مانند تولید گیاهان خوراکی و یا دارای مصرف صنعتی در مقیاس انبوه، شیالت و پرورش ماهی، دامداری و تولید اقالم مصرفی گوشتی و یا لبنی تقسیم گردد که مثال هایی از کاربرد علوم و فناوری نانو در موارد زیر مطرح خواهند شد.

نوشتهٔ پیشین
تأثیر نانو کود بیولوژیک بیوزر بر روی برخی از صفات سیب زمینی رقم آگریا
نوشتهٔ بعدی
خندانی در پسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست