اثرات کاربرد نانو ذرات اکسید روی و آهن و نوع ریزنمونه برگالزایی و زنده مانی کالوس گل راعی در شرایط In vitro

چکیده
به منظور بررسی اثرات کاربرد سطوح متفاوت نانو اکسید روی و نانو اکسید آهن و نیز نوع ریزنمونه بر کالزایی و زنده مانی کالوس گیاه دارویی گل راعی، تحقیقی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با ۵تکرار در آزمایشگاه کشت بافت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در سال ۱۳۹۰انجام شد. در این پژوهش ریزنمونه های ساقه، برگ و ریشه این گیاه بر روی محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی نانو ذرات اکسید روی و آهن با غلظتهای صفر، ۷۵ ،۵۰ ،۲۵و ۱۰۰پی پی بی مورد کشت و ارزیابی قرار گرفتند. نمونه های کشت شده در تاریکی در دمای ۲۳درجه سانتیگراد نگهداری شدند. پس از گذشت ۲۸روز اثر متقابل بین نوع ریز نمونه و سطوح متفاوت نانو ذرات اکسید روی و آهن بررسی گردید. نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف کاربرد نانو مواد و نوع ریز نمونه اثر معنی دار در سطح یک درصد از نظر کالزایی و زنده مانی کالوس وجود دارد. کاربرد نانو اکسید روی با غلظت ۱۰۰پی پی بی در محیط کشت، بیشترین اثر را بر میزان گالزایی و زنده مانی کالوس گل راعی داشت و کاربرد نانو اکسید آهن با غلظت ۱۰۰پی پی بی کمترین و با غلظت ۷۵پی پی بی بیشترین تأثیر را بر صفات مورد ارزیابی برای هر سه نوع ریز نمونه در پیداشت

نوشتهٔ پیشین
برگزاری کارگاه آموزشی اصول تغذیه نوین و بهینه
نوشتهٔ بعدی
تغذیه گیاهان کلید مقابله با سرمازدگی و افزایش تولید در بخش کشاورزی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست