اثرات تنش خشکی و نانوکودها بر صفات مورفولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گاوزبان اروپایی

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 

نویسندگان: نادر یارمحمدزهی، علیرضا سیروس مهر ، عیسی خمری 

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و نانو کودهای زیستی (بیوزر) و شیمیایی (NPK) بر اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی گاوزبان آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه زابل اجرا گردید. تیمارها شامل سطوح تنش خشکی به صورت شاهد با ۹۰ درصد ظرفیت زراعیف تنش ملایم با ۷۰ درصد ظرفیت زراعی و ۵۰ درصد ظرفیت زراعی (تنش شدید) به عنوان عامل اصلی و مصرف کود شامل عدم مصرف کود (شاهد), مصرف ۱ کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو, ۵ کیلوگرم در هکتار کود NPK نانو و تلفیق ۵۰ درصد NPK نانو و ۵۰ درصد زیستی نانو به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که تنش خشکی تأثیر معنی داری بر ارتفاع بوته, شاخه فرعی, تعداد برگ, تعداد گل, کلروفیل, کارتنوئید و فلورسانس کلروفیل داشت. بطور کلی با افزایش تنش خشکی از ارتفاع بوته, تعداد شاخه فرعی, تعداد برگ, تعداد گل, شاخص کلروفیل و کارتنوئید کاسته شد و بر فلورسانس کلروفیل افزوده گشت. ولی کاربرد کود سبب کاهش اثرات مخرب تنش خشکی شد. به نظر می رسد آبیاری در سطح ۹۰ درصد ظرفیت زراعی و کاربرد نیمی از نانو کودهای شیمیایی (NPK) و زیستی برای تولید گاوزبان مناسب باشد.

نوشتهٔ پیشین
گزارش تصویری نمایشگاه کشاورزی اصفهان
نوشتهٔ بعدی
حضور بیوزر در همایش آموزشی و ترویجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست