افزایش کارایی استفاده از کود های نیتروژنی در خاک

افزایش کارایی استفاده از کود های نیتروژنی در خاک

۱- کارآیی مصرف نیتروژن عبارت است از میزان محصول تولید شده (تفاضل قطعه کود داده و شاهد) به کل نیتروژن مصرف شده. با افزایش این شاخص در واقع میزان بازدهی کود نیتروژنی مورد استفاده افزایش می بابد.

۲- زمان استفاده از کودهای نیتروژنی با توجه به نوع گیاه، نحوه توسعه ریشه و میزان برداشت محصول به صورت تقسیط تنظیم گردد. توصیه میگردد کشاورزان محترم مصرف کودهای نیتروژنی را در خاک های سبک در سه یا چهار نوبت و در خاکهای سنگین دو تا سه نوبت انجام دهند.

۳- علیرغم نقش مهم و نیاز زیاد گیاهان به نیتروژن، مصرف بیش از اندازه کودهای نیتروژنه باعث افزایش بیماریها و آفات، خوابیدگی گیاه، طولانی شدن دوره رشد گیاه و کاهش کیفیت محصولات زراعی و باغی میگردد. مصرف نیتروژن زیاد رشد گیاه را تحریک کرده و افزایش نسبت بافت جوان به بافت بالغ سبب حساسیت بیشتر گیاه میشود. همچنین میزان لیگنین که همانند یه محافظ برای گیاه است، در گیاهانی که نیتروژن متناسبی دریافت میکنند بیشتر از گیاهانی است که مصرف نیتروژن بیش از حد دارند.

۴- برای جلوگیری از هدرروی نیتروژن به صورت گاز آمونیاک از پخش کودهای نیتروژنی در سطح خاک پرهیز شود. درچنین شرایطی انجام آبیاری بلافاصله پس از پخش کود بازیافت مصرف کودهای نیتروژنه را افزایش میدهد. تأثیر مصرف کودهای نیتروژن از طریق آب آبیاری به وسیله سیستم های تحت فشار و کود آبیاری (با توجه رعایت مدت زمان آبیاری و بافت خاک) از پخش کود در سطح خاک بیشتر میباشد.

۵- آب عامل مؤثری در افزایش بازیافت کودهای نیتروژن می باشد. واکنش گیاه در رطوبت کم به نیتروژن اندک و با رطوبت کافی و استفاده به هنگام از آن افزایش مییابد.

۶- مصرف کود اوره (به علت مشکلات متعدد مانند هدر رفت نیتروژن به صورت تصعید و آبشویی، سفت و متراکم شدن خاک) بهتر است محدود گردد و از کودهای جایگزین مانند اوره با پوشش هیومیکی (اورمیک) یا اوره با پوشش گوگردی استفاده شود. این کودها باعث میشوند نیتروژن در زمان مناسب و به صورت تدریجی در اختیار گیاه قرار گیرد و لذت هدر رفت کود کمتر و کارایی مصرف کود افزایش یابد.

نوشتهٔ پیشین
حضور فعال بیوزر در نمایشگاه کشاورزی مشهد
نوشتهٔ بعدی
حضور بیوزر در همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان رضوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست