۴۰ نکته اختصاصی در مورد عنصر روی (Zn)

۱- غلظت روی ۵۰ تا ۵ ppm در ماده خشک(گیاه) موجود است.

۲- در خاک مقدار روی از ۱۰ تا ۳۰۰ و به طور متوسط ۵۰ میلی گرم در کیلو گرم متغیر است

۳-در خاک های قلیایی روی از ۲۰ PPM تجاوز نمی کند

۴-مقدار روی در خاکهای زیرین بیشتر از خاکهای سطحی است

۵-علائم کمبود روی: شبیه یک کلروز داخلی در برگهای تازه یافت می شود و باعث شکستگی و پارگی بعضی از برگها می شود.

۶-شکل قابل جذب روی کاتیونZn2+ است

۷- روی به شکل + ( Zn(OH نیزمی تواندجذب گیاه گردد( درخاک های دارای واکنش قلیایی )

۸-شیوه جذب روی در سطح ریشه همانند دیگر ریز مغذیها غالبا انتشار یا پخشیدگی Diffusion است

۹-روی توسط گیاه با دو مکانیسم جذب فعال و غیر فعال صورت می گیرد

۱۰-بخش عمده روی در گیاه توسط جذب فعال جذب می گردد.(جذب اختصاصی)

۱۱-براساس تحقیقات فائو۳۰% خاکهای مورد تحقیق کمبود روی داشته اند.

۱۲-کمبود روی عمدتاً در خاک های با PH بین ۶ تا ۸ اتفاق می افتد.

۱۳-حد بحرانی روی با روش عصاره گیر DTPA در خاک های زراعی حدود ۱/۲ PPM است

۱۴-معمولا هنگامی که روی در برگ گیاهان زراعی یا درختان میوه کمتر از ۱۵ PPM باشد اثرات کمبود نمایان می گردد

۱۵-معمولا خاک های با ماده آلی کم و زیاد ،خاک های با PH بالا، خاک های با PH پایین ،خاک های آهکی، خاک های شنی، خاک های سدیک و ، خاک های غرقاب بدون تهویه و همچنین خاک های شدیداً آبشویی یافته کمبود روی بیشتر محسوس است

۱۶-ضریب انتشار روی درخاک های اسیدی نسبت به خاک های آهکی ۵۰ برابر بیشتر است

۱۷-کمبود روی در خاکهای ایران عمدتاً در درختان میوه هسته ریز مانند سیب و همچنین هلو به صورت جارویی شدن شاخه ها Rosetting رایج است(کچلی در قسمت بالایی درخت ،این علایم عمدتاً مربوط به بهم خوردن متابولیسم اکسین و به خصوص ایندول استیک اسید است)

۱۸-در بین ریز مغذیها تشخیص کمبود روی در مزارع از همه آسانتر است

۱۹-مقدار روی در گیاه با سن گیاه رابطه معکوس دارد و گیاهان پیر به علت اثر رقت و همچنین انتقال روی به دانه، از غلظت روی کمتری برخوردار میشوند

۲۰-تک لپه ای ها نسبت به دولپه ایها کمتر به کمبود روی حساس هستند

۲۱-در مرکبات کمبود روی با ایجاد لکه های مشخص در برگ ،کوچک شدن برگها ،جارویی شدن سرشاخه و کاهش باردهی مشخص می گردد.

۲۲-بیشترین مقاومت را نسبت به کمبود روی هویج، گیاهان علوفه ای و جو از خود نشان میدهند

۲۳-تنها راه تشخیص کمبود روی از کمبود منگنز غیر طبیعی شدن شکل برگها در اثر کمبود روی است

۲۴-در مزارع غرقاب( مانند برنج کاریها) کمبود روی از مشکلات تغذیه ای مهم است. علت این کمبود وجود سولفید زیاد در این خاک ها است. در این خاک ها سولفید با روی ترکیب شده و روی را به صورت سولفید روی رسوب داده و از دسترس ریشه خارج می کند

۲۵-از کانی های مهم حاوی روی می توان از اسمیت سونیت (ZnCO3) ، همی مورفایت (Zn4(OH)2Si2O7.H2O) و اسفالریت (ZnS) را نام برد.

۲۶-سنگ های آذرین حاوی کانی های مس و روی بیشتری نسبت به سنگ های رسوبی می باشند

۲۷-با افزایش دما جذب روی افزایش می یابد.( کاهش دما انتقال روی از ریشه به اندام های هوایی را میکاهد.)بنابراین در فصول سرد سال محلولپاشی به کوددهی روی از طریق خاک ارجح است.

۲۸-درخاکهای آهکی وجود سطح زیاد فسفر در خاک باعث تشدید کمبود روی می شود.
۲۹- پی اچ خاک فعالیت یون روی را شدیدا کنترل می کندو با هر یک واحد افزایش در مقدار PH غلظت روی ۱۰۰ برابر کاهش می یابد.

۳۰-افزایش تراوایی غشا را در ریشه هایی می توان یافت که به کمبود روی وفسفر دچار هستند.

۳۱-جذب روی در مراحل مختلف رشد گیاه متفاوت است . بیشترین جذب در اوایل رشد صورت گرفته و به مرور زمان مقدار آن کاهش می یابد.

۳۲-کمبود روی در گیاهان متابولیسم جیبرلیک اسید را کاهش میدهد.

۳۳-روی در گیاه در آوندهای چوبی از ریشه به سایر اندامهای هوایی منتقل میشود

۳۴-زیادی بیش از حد مواد آلی در خاک ،جذب سطحی روی بر مواد آلی (به ویژه در PH های بالا) رامی تواند بالا برده وموجبات غیر قابل استفاده شدن قسمتی از روی قابل استفاده گیاه را فراهم کند

۳۵-روی با مس، فسفر، منگنز و آهن برهمکنش منفی دارد.( به ویژه با فسفر)

۳۶-روی و فسفر در خاک بر هم اثری ندارند ،اما واکنش آنها بر روی هم در داخل گیاه رخ می دهد.

۳۷-روی آنزیمهایی همچون دی هیدروژناز، آدولاز، ایزومراز و ترانس فسفولاز را فعال می کند.

۳۸-روی در ساختمان آنزیمهایی همچون کربنیک انهیدراز، کربوکسی پپتیداز،الکل دی هیدروژناز،فسفاتاز قلیایی،فسفولیپاز و RNA دیمراز حضور دارد

۳۹-با کمبود روی فعالیت آنزیم Rnase افزایش می یابدکه باعث تخریب RNA و کاهش ساخت پروتئین می شود.

۴۰-روی در تنظیم اب گیاه موثر است.

نوشتهٔ پیشین
بازدید کارشناسان شرکت بیوزر از شرکت کشت و صنعت هفت تپه
نوشتهٔ بعدی
نقش تغذیه گیاهان در مقاومت گیاه در برابر بیماری‌ها و آفات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست