بررسی اثر محلولپاشی نانو اکسید آهن بر جذب عناصر غذایی در غده سیب- زمینی

folder_openنانو – کود
commentبدون دیدگاه
چکیده در خاکهای ایران به دلیل داشتن pHبالا، آهک فراوان و مصرف کود فسفاته بیش از نیاز در گذشته، جذب عناصر کم مصرف نظیر آهن توسط ریشه کمتر از نیاز گیاه میباشد که این کمبود سبب اختلال در رشد و…
کلیک کنید

حضور بیوزر در نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

با کمال افتخار شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی با نام تجاری “بیوزر” تولید کننده کودهای بیولوژیک، کودهای کلاته، انواع کودهای ترکیبی، کامپوزیت بیوارگانیک، اورمیک و کودهای گرانوله آلی، مهارگرهای معدنی و کودهای ویژه شیلات با ارائه دستاوردهای نوین…
کلیک کنید

حضور بیوزر در همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی استان خوزستان

folder_openاخبار
commentبدون دیدگاه
همایش آموزشی و ترویجی محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان و گچساران با حضور  شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی، جمعی از کارگزاران، مسئولین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  و مدیریت بازاریابی و فروش برگزار گردید. در این همایش…
کلیک کنید

اهمیت pH خاک برای رشد گیاه

folder_openدانستنی های پایه
turned_in_not, , , ,
commentبدون دیدگاه
اهمیت pH خاک برای رشد گیاه شواهدی وجود دارد که نشان می­دهند پی­ اچ تأثیر مستقیمی بر رشد گیاه ندارد و یا میزان تأثیر مستقیم آن بر رشد گیاه، بسیار کم است. به نظر می­رسد تا زمانی­ که سایر عوامل…
کلیک کنید

اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذور گندم رقم چمران

چکیده در این تحقیق اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذر گندم رقم چمران و تعیین غلظت مناسب این ماده بر قارچهای بذرزاد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در شش تیمار که شامل یک…
کلیک کنید

حضور بیوزر در همایش آموزشی و ترویجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان

folder_openاخبار
commentبدون دیدگاه
همایش آموزشی و ترویجی محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان ( جیرفت ) با حضور  شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی، جمعی از کارگزاران، مسئولین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  و مدیریت بازاریابی و فروش برگزار گردید. در…
کلیک کنید

اثرات تنش خشکی و نانوکودها بر صفات مورفولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گاوزبان اروپایی

folder_openپایان نامه ها
commentبدون دیدگاه
دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری  نویسندگان: نادر یارمحمدزهی، علیرضا سیروس مهر ، عیسی خمری  چکیده مقاله: به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و نانو کودهای زیستی (بیوزر) و شیمیایی (NPK) بر اجزای عملکرد و برخی صفات…
کلیک کنید

پی اچ (pH) خاک و عوامل کنترل کننده آن

folder_openدانستنی های پایه
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
آب و هوا اثر قابل توجهی بر خصوصیات خاک دارد. بارندگی و درجه حرارت، شدت آبشویی و هوادیدگی کانی­ها را کنترل می­کنند و بنابراین تأثیر عمده­ای بر ویژگی­های شیمیایی خاک­ها به ویژه اسیدیته، قلیائیت و شوری دارند. پیامد آبشویی خاک­ها…
کلیک کنید
فهرست