وبلاگی – جدول ماسونری

حضور بیوزر در نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

با کمال افتخار شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی با نام تجاری “بیوزر” تولید کننده کودهای بیولوژیک، کودهای کلاته، انواع کودهای ترکیبی، کامپوزیت بیوارگانیک، اورمیک و کودهای گرانوله آلی،…
بیش تر بخوانید

حضور بیوزر در همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی استان خوزستان

همایش آموزشی و ترویجی محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان و گچساران با حضور  شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی، جمعی از کارگزاران، مسئولین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی …
بیش تر بخوانید

حضور بیوزر در همایش آموزشی و ترویجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان

همایش آموزشی و ترویجی محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان ( جیرفت ) با حضور  شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی، جمعی از کارگزاران، مسئولین شرکت خدمات…
بیش تر بخوانید

حضور بیوزر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان

با کمال افتخار شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی با نام تجاری “بیوزر” تولید کننده کودهای بیولوژیک، کودهای کلاته، انواع کودهای ترکیبی، کامپوزیت بیوارگانیک، اورمیک و کودهای گرانوله آلی،…
بیش تر بخوانید

حضور بیوزر در نمایشگاه کشاورزی جیرفت

با کمال افتخار شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی با نام تجاری “بیوزر” تولید کننده کودهای بیولوژیک، کودهای کلاته، انواع کودهای ترکیبی، کامپوزیت بیوارگانیک، اورمیک و کودهای گرانوله آلی،…
بیش تر بخوانید
فهرست