بافت خاک و انواع آن

folder_openدانستنی های پایه, مقالات
commentبدون دیدگاه
بافت خاک مشخص کننده درصد اجزای تشکیل دهنده بخش معدنی خاک است که عبارتند از شن، سیلت و رس که با توجه به درصد هر جزء، کلاس بافتی خاک مشخص می شود. در واقع بافت خاک شاخصی برای تعیین محتوای…
کلیک کنید
فهرست