کارایی عنصر غذایی (Nutrient Efficiency)

از نظر زراعی کارایی یک عنصر غذایی در یک رقم مشخص گیاهی عبارت است از عملکرد بالا در یک خاک که از نظر عنصر مورد نظر دچار کمبود می باشد. این کارایی می تواند در مورد یک عنصر یا چند…
کلیک کنید

عناصر ریز مغذی – روی (Zn)

روی عنصری است که توزیع گسترده­ ای داشته و در بسیاری از خاک ­ها و گیاهان به مقادیر اندک اما کافی وجود دارد. روی یک عنصر کم مصرف ضروری می­باشد و در مقادیر کم برای گیاهان، حیوانات و انسان مورد…
کلیک کنید

عناصر ریز مغذی – آهن (Fe)

آهن در محلول خاک به دو شکل مختلف وجود دارد. شرایط اکسیداسیـون و احیاء در خاک­ها شکل آهن را در محلول خاک تعیین می­نماید. در شرایط بی­هوازی، آهن به شکل فروس (+Fe2) وجود دارد. شکل غالب آهن در آب زیر­زمینی،…
کلیک کنید

چرخه فسفر در خاک

بررسی چرخه فسفر در سیستم­های کشاورزی، اطلاعات مفیدی برای درک شیمی خاک فراهـم می­آورد که بر فراهـمی فسفر برای گیاهان و اثرات فسفر بر محیـط زیست تأثیـر می گذارد. به نظر می­رسد که چرخه فسفر، ساده­تر از چرخه نیتروژن باشد،…
کلیک کنید

عناصر کم مصرف (Micronutrients)

عناصرکم مصرف عنصر غذایی کم مصرف عنصری است که گیاهان برای کامل کردن چرخه حیات خود به آن نیازمندند، اما مقدار نیاز آن­ها به این عنصر بسیار کم می­باشد. هشت عنصر کم مصرف بُر (B)­، کلر(Cl)­، مس (Cu)­، آهن (Fe)­،…
کلیک کنید

تثبیت نیتروژن به وسیله موجودات زنده

تثبیت نیتروژن به وسیله موجودات زنده تعداد کمی از موجودات زنده قادرند از نیتروژن موجود در جو استفاده نمایند. از جمله شناخته شده­ترین آن­ها ریزوبیوم­ها (باکتری­های بقولات)، باکتری­های آزاد­زی مانند ازتوباکتر و کلستریدیوم و جلبک­های سبز- آبی هستند. ازتوباکتر­ها، باکتری­های…
کلیک کنید

۴۰ نکته اختصاصی در مورد عنصر آهن (Fe)

۱- میزان مناسب آهن در اکثر محصولات حدود  تا ۱۰۰(ppm) در ماده خشک است. ۲- آهن چهارمین عنصر فراوان پوسته زمین بعد از اکسیژن، سیلیسیم و آلومینیم با میزان ۵/۶ درصد می باشد و متوسط مقدار آن در خاک ۳/۸…
کلیک کنید

نقش تغذیه گیاهان در مقاومت گیاه در برابر بیماری‌ها و آفات

نقش تغذیه گیاهان در مقاومت گیاه در برابر بیماری‌ها و آفات (بخش اول- بیماری‌های قارچی) تاثیر آفات و عوامل بیماری‌زا در کاهش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی گسترده است. با این حال با توجه به مشکلات فروان در مورد استفاده…
کلیک کنید

۴۰ نکته اختصاصی در مورد عنصر روی (Zn)

۱- غلظت روی ۵۰ تا ۵ ppm در ماده خشک(گیاه) موجود است. ۲- در خاک مقدار روی از ۱۰ تا ۳۰۰ و به طور متوسط ۵۰ میلی گرم در کیلو گرم متغیر است ۳-در خاک های قلیایی روی از ۲۰…
کلیک کنید

نقش ۱۶ ماده غذایی ضروری در رشد محصول

۱۶ ماده غذایی برای رشد مناسب محصول ضروری هستند. هر کدام از این عناصر به همان اندازه که برای گیاه مهم هستند، به همان میزان در مقادیر بسیار متفاوت مورد نیاز می باشند. این تفاوتها منجر به گروه بندی این…
کلیک کنید
فهرست