بررسی میزان کارایی سیستم نانو فیلتراسیون در تصفیه آب شهری و حذف برخی از آلاینده ها در تصفیه خانه آب ملاثانی

بررسی میزان کارایی سیستم نانو فیلتراسیون در تصفیه آب شهری و حذف برخی از آلاینده ها در تصفیه خانه آب ملاثانی چکیده با توجه به کمبود منابع آب و رشد قابل ملاحظه جمعیت، تأمین آب آشامیدنی به یک چالش تبدیل…
کلیک کنید

مروری بر انواع کاربرد های فناوری‌نانو در تصفیه آب

folder_openنانو – آب
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
مروری بر انواع کاربرد های فناوری‌نانو در تصفیه آب نویسنده : سهیل صفائیان این گزارش مروری بر انواع کاربردهای فناوری‌نانو در تصفیه آب است و برای نشان دادن هر یک از آنها، به مثال‌های ویژه‌ای از نوآوری‌های فناوری‌نانو اشاره می‌شود.…
کلیک کنید

فناوری نوین ذرات نانو در تصفیه آب و فاضلاب

folder_openنانو – آب
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
فناوری نوین ذرات نانو در تصفیه آب و فاضلاب مقدمه : حدود دو سوم کره زمین را آب فرا گرفته است . که از این میزان آب حدود ۹۷ در صد آن غیر قابل آشامیدن هست . بر اساس پیش…
کلیک کنید

فن آوری نانو و برخی کاربرد های آن در صنعت آب

folder_openنانو – آب
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
فن آوری نانو و برخی کاربرد های آن در صنعت آب استفاده از فناوریهای نوین به خصوص فناوری نانو در راستای کاهش اثرات سوء آلودگیهای زیست محیطی، بعنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح می‌باشد. یکی از مواردی که این فناوری…
کلیک کنید

تصفیه آب با استفاده از فن‌آوری نانو

folder_openنانو – آب
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
تصفیه آب با استفاده از فن‌آوری نانو نویسنده : سهیل صفائیان تصفیه آب با استفاده از فن آوری نانو : کمبود آب از نظر کیفی و چه از نظر کمی بویژه در برخی از کشورها، مردم را در معرض تهدید…
کلیک کنید

تصفیه آب به روش نانو سیلور

folder_openنانو – آب
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
تصفیه آب به روش نانو سیلور در فناوری تصفیه آب به روش نانوسیلور (Nano Silver )، یونهای نقره به صورت کلوئیدی در محلولی به‌ حالت سوسپانسیون قرار دارند که خاصیت آنتی باکتریال (ضد باکتری) و آنتی فونگاس (ضد قارچ) و آنتی…
کلیک کنید

بررسی مطالعاتی روشهای خالص سازی آب با به کارگیری فناوری نانو

folder_openنانو – آب
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
بررسی مطالعاتی روشهای خالص سازی آب با به کارگیری فناوری نانو نانو، دلالت بر یک واحد بسیار کوچک در علم اندازه گیری دارد. یک نانومتر معادل ۹-۱۰ متر یا به عبارتی یک میلیاردم متر است. اخیراً با ورود فناوری های…
کلیک کنید

بررسی کارایی استفاده از فناوری نانوتیوپ کربن(CNT) در جداسازی آلاینده ها ازآب

folder_openنانو – آب
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
بررسی کارایی استفاده از فناوری نانوتیوپ کربن(CNT) در جداسازی آلاینده ها ازآب صادق تالی خشک۱، بهرام چوبین ۲،محسن محسنی ساروی ۳،یوسف رزندی ۴  -۱ دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج  -۲ دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده…
کلیک کنید

بررسی آزمایشگاهی استفاده از نانو ذرات آهن برای تصفیه پسابهای کشاورزی آلوده به نیترات

بررسی آزمایشگاهی استفاده از نانو ذرات آهن برای تصفیه پسابهای کشاورزی آلوده به نیترات  
کلیک کنید

بررسی اثر فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تثبیت شده روی شیشه در حذف مواد آلی طبیعی از محلو لهای آبی

folder_openنانو – آب
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
بررسی اثر فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تثبیت شده روی شیشه در حذف مواد آلی طبیعی از محلو لهای آبی مریم السادات منصوری ۱*، حاتم گودینی ۲، قدرت اله شمس خرم آبادی
کلیک کنید
فهرست