بررسی اثر محلولپاشی نانو اکسید آهن بر جذب عناصر غذایی در غده سیب- زمینی

folder_openنانو – کود
commentبدون دیدگاه
چکیده در خاکهای ایران به دلیل داشتن pHبالا، آهک فراوان و مصرف کود فسفاته بیش از نیاز در گذشته، جذب عناصر کم مصرف نظیر آهن توسط ریشه کمتر از نیاز گیاه میباشد که این کمبود سبب اختلال در رشد و…
کلیک کنید

اثرات کاربرد نانو ذرات اکسید روی و آهن و نوع ریزنمونه برگالزایی و زنده مانی کالوس گل راعی در شرایط In vitro

folder_openنانو – کود
commentبدون دیدگاه
چکیده به منظور بررسی اثرات کاربرد سطوح متفاوت نانو اکسید روی و نانو اکسید آهن و نیز نوع ریزنمونه بر کالزایی و زنده مانی کالوس گیاه دارویی گل راعی، تحقیقی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با ۵تکرار…
کلیک کنید

تأثیر نانو کود بیولوژیک بیوزر بر روی برخی از صفات سیب زمینی رقم آگریا

folder_openنانو – کود
commentبدون دیدگاه
چکیده به منظور بررسی تأثیر نانو کود بیولوژیک بیوزر بر روی برخی از صفات سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۳ تکرار در سال ۱۳۹۲ در منطقه دوزدوزان واقع در شهرستان…
کلیک کنید

آثار کودهای نانو و نانو زیستی (بیومیک) بر ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش تحت تنش خشکی

folder_openنانو – کود
turned_in_not, ,
commentبدون دیدگاه
چکیده جایگزینی نهاده‏ های شیمیایی با نهاده‏های بوم‌سازگار، به‌عنوان گامی به‌منظور گذار از کشاورزی رایج به پایدار، ضروری به‌نظر می‌رسد. در این راستا، آزمایشی در سال ۱۳۹۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل، به‌صورت طرح کرت‌های یک‌بار خردشده در قالب بلوک‌های…
کلیک کنید

کاربرد فناوری نانو در بهینه سازی فرمولاسیون کودهای شیمیایی

folder_openنانو – کود
turned_in_not, ,
commentبدون دیدگاه
  به دلیل اثرات مضری که کودهای شیمیایی مرسوم بر محیط زیست و کیفیت غذا ایجاد می‌کنند، مدت‌هاست که استفاده از آن‌ها مورد نکوهش قرار رفته است. با به‌کارگیری نانوکودها به عنوان جایگزین کودهای مرسوم، عناصر غذایی کود به تدریج…
کلیک کنید

تأثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان

folder_openنانو – کود
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
تأثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان ریحان  یکی از گیاهان مهم متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae (است که به عنوان گیاه دارویی، ادویه ای و همچنین به صورت سبزی تازه مورد استفاده قرار میگیرد. امروزه…
کلیک کنید

ساخت نانو کامپوزیت آهن و بررسی قابلیت فراهمی آهن نانو در خاک

folder_openنانو – کود
turned_in_not, ,
commentبدون دیدگاه
ساخت نانو کامپوزیت آهن و بررسی قابلیت فراهمی آهن نانو در خاک   چکیده: نانوتکنولوژی علم و فن ساخت مواد در مقیاس اتمی و مولکولی است و با چندین دیدگاه دقیق و ریز بینانه ای به بررسی مسائل و مشکلات…
کلیک کنید

نانو کودها در محیط زیست

folder_openنانو – کود
commentبدون دیدگاه
نانو کودها در محیط زیست چکیده: آلودگی های زیست محیطی و بخصوص آلودگی های ناشی از مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی از جدی ترین مشکلات پیش روی دنیای امروز است. اعتقاد بر این است که نانو…
کلیک کنید
فهرست