اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذور گندم رقم چمران

folder_openنانو – زراعت و اصلاح نباتات
commentبدون دیدگاه
چکیده در این تحقیق اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذر گندم رقم چمران و تعیین غلظت مناسب این ماده بر قارچهای بذرزاد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در شش تیمار که شامل یک…
کلیک کنید

سنتز سبز نانو ذرات کروی طلا با استفاده از عصاره گیاه آب تره

  چکیده: در سال‌های اخیر، به دلیل کاربردهای گسترده نانو ذرات طلا، تمایل زیادی برای سنتز آنها بوجود آمده است. اگرچه روش‌های شیمیایی، نانوذرات خالص و همگنی را تولید می‌کنند، با این حال روشی گران بوده و برای محیط زیست…
کلیک کنید

نانو و علوم کشاورزی

نانو و علوم کشاورزی طبق آخرین گزارش سازمان ملل متحد، حدود ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان دچار فقر غذایی هستند، شمار افراد قرار گرفته در زیر خط فقر (از نظر تأمین انرژی مورد نیاز روزانه بدن) روز به روز…
کلیک کنید

برخی از کاربردهای نانوذرات در علوم گیاهی

برخی از کاربردهای نانوذرات در علوم گیاهی استفاده از فناوری نانو در علوم گیاهی، در سطح جهانی هنوز نوپا و جدید است. به هر حال استفاده از نانوذرات در علوم گیاهی یکی از سطوح مطالعاتی دارای پتانسیل بالا، به خصوص…
کلیک کنید

اثرات نانو مواد بر جوانه زنی و رشد بذور کلم گل ( Brassica oleracea L. var. botrytis)

اثرات نانو مواد بر جوانه زنی و رشد بذور کلم گل ( Brassica oleracea L. var. botrytis) سمیه صابر ۱، زیبا قسیمی حق ۲*، شبنم مصطفوی ۱، حجت اله بداقی ۳، علی اصغر علیلو ۴ -۱ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه…
کلیک کنید

بررسی اثر نانو منیزیوم به صورت محلول پاشی بر رشد رویشی و زایشی ژربرا رقم Antibes در محیط گلخانه

 بررسی اثر نانو منیزیوم به صورت محلول پاشی بر رشد رویشی و زایشی ژربرا رقم Antibes در محیط گلخانه شهلا مهدوی* ۱ ، محسن کافی ۲ ، روح انگیز نادری ۳ ، تکتم سادات تقوی ۴ ۱٫ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی…
کلیک کنید

سنتز سبز نانو ذرات طلا در گیاه یونجه در شرایط درون شیشه

سنتز سبز نانو ذرات طلا در گیاه یونجه در شرایط درون شیشه مرضیه کشاورزی ۱، داریوش داودی ۲، شهرام پورسیدی ۱، فرانک روزبه ۳، سهیلا تکلو ۴، معصومه نوروزی ۲  ۱٫ دانشگاه شهید باهنر کرمان  ۲٫ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران…
کلیک کنید

نانو بیوتکنولوژی و کاربرد آن در تولید گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه

folder_openنانو – زراعت و اصلاح نباتات
commentبدون دیدگاه
نانو بیوتکنولوژی و کاربرد آن در تولید گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه چکیده فناوری نانو دارای کاربرد های مختلفی در گیاهان دارویی می باشد .در شناسایی بهتر مسیرهای بیوسنتزی و همچنین تولید، نانوذرات با خواص دارویی، جذب مواد مورد…
کلیک کنید

اثر نانو مواد بر جوانه زنی و رشد بذور کلم گل

اثر نانو مواد بر جوانه زنی و رشد بذور کلم گل   چکیده: در پژوهش حاضر اثر دو نوع ماده شامل: نانو رس و نانو نقره با غلظت های ۱۵، ۱۵۰، و ۱۵۰۰ ppm بطور جداگانه بر جوانه زنی و…
کلیک کنید
فهرست