آمینو کلسیم

شماره ثبت ماده کودی: ۴۳۵۶۴

 

کود آمینوکلسیم به دلیل به کارگیری تکنولوژی های مدرن و کلات شدن کلسیم با اسیدهای آمینه ، سرعت و میزان جذب آن به طور چشمگیری افزایش یافته است.آمینو کلسیم  دارای خاصیت تحریک‌کنندگی رشد برای تجدید حیات گیاهانی که با تنش‌های مختلف مواجه هستند، می باشد. حضور آمینواسید های با کیفیت بالا باعث جذب از طریق شاخ و برگ و ریشه، انتقال در داخل گیاه و ذخیره سازی کلسیم در میوه ها می شود.

این محصول ترکیبی از ۱۸ نوع  اسیدهای آمینه و کلسیم با مقادیر و نسبت‌های متعادل است که اثر بسیار خوبی در رفع کمبود کلسیم دارد. ترکیب اسیدهای آمینه عملکرد بالایی در محصولات کشاورزی به خصوص درختان میوه و صیفی‌جات دارد.

مزایا
مقدار مصرف
مزایا

افزایش مقاومت به آفات و بیماری ها

افزایش تحمل به شوری

افزایش کیفیت محصول

جلوگیری از ریزش میوه و افزایش استحکام دیواره سلولی

افزایش تولید در واحد سطح

مقدار مصرف

کود آبیاری:

کشت گلخانه ای: ۱ لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع

صیفی جات مزرعه ای: ۶ لیتر در هکتار

زراعت: ۵ لیتر در هکتار

باغات: ۸ لیتر در هکتار

محلول پاشی:

کشت گلخانه ای: ۱٫۵-۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر

صیفی جات مزرعه ای: ۴ لیتر در هکتار

زراعت: ۳ لیتر در هکتار

باغات: ۳ در هزار

کلسیم
ZFM++
فهرست