آمینوZFM

 شماره ثبت ماده کودی:۶۴۵۸۵

فرمولاسیون این کود به گونه ای است که برای بسیاری از گیاهان زراعی، باغی و زینتی قابل استفاده می باشد. این کود را می توان در مناطق با حاصلخیزی پایین و یا مناطق شور استفاده نمود.

♦حاوی ترکیب مناسبی از انواع ریزمغذی ها نظیر آهن، روی، منگنز، مولیبدن، منیزیوم و کلسیم می باشد.

این کود موجب افزایش حاصلخیزی خاک و توسعه رشد ریشه، افزایش مقاومت به خشکی و شوری می گردد.

مقدار مصرف
روش مصرف
مزایا
مقدار مصرف

مصرف خانگی (چالکود):

درختان میوه: ۶۰-۳۰ گرم به ازای هر درخت

درختان انگور: ۳۰-۱۰ گرم به ازای هر درخت

مرکبات: ۶۰-۳۰ گرم به ازای هر درخت

کود آبیاری:

گیاهان زراعی: ۳ کیلوگرم در هکتار

باغات: ۴ کیلوگرم در هکتار

کشت‌های گلخانه ای: ۳ کیلوگرم در هکتار

روش مصرف

بذر مال: هر یک کیلوگرم بیوزر را در ۱/۵لیتر آب حل کرده و بذر مورد نظر برای یک هکتار را روی پلاستیک پهن کرده و محلول بیوزر را روی بذر پاشیده و خوب مخلوط کنید.

بصورت محلول در آب: کود مورد نظر را در بشکه ای به حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب که دارای شیر خروجی باشد حل نموده و همزمان با آب آبیاری وارد آب نمایید.

چالکود: به ازاء هر درخت ۳۰ تا ۵۰ گرم (بسته به سن درخت) در سایه انداز درخت و در عمق حدود ۲۰ سانتیمتری و ترجیحا در دو طرف درخت در مسیر ورود آب قرار  گیرد.

پودرپاشی: در مزارع برنج و یا دیم‌زار (قبل از بارندگی) کود مورد نظر را با مقداری خاک یا ماسه نرم افزایش حجم داده و بصورت پودرپاشی در مزرعه توزیع نمایید.

مزایا

کاهش مصرف کودهای ازته و فسفاته

افزایش تولید و حاصلخیزی خاک

حفظ محیط زیست

تامین بخشی از عناصر ریزمغذی

کلات روی ۲۱%
بیومیک
فهرست