ازت آلی (N.ORGANIC)

ازت آلی                                                                

💠رشد خیره کننده، اثر بخشی سریع💠      

شماره ثبت ماده کودی: ۳۴۵۹۹

نیتروژن به عنوان عنصر ضروری گیاهان نقش برجسته ای در فرایندهای فتوسنتز و تولید کلروفیل، ساخت اسیدهای آمینه ،پروتئین ها و کوآنزیم ها و تشکیل کربوهیدرات ها دارد.
در گیاهان به مقدار وسیع مورد نیاز است و کمبود آن مهمترین عامل غذایی محدود کننده رشد محسوب می شود.
شکل ازت و زمان ماندگاری آن (به شکل قابل جذب برای گیاه) نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان استفاده از این ماده بازی می‌کند.
منبع تامین‌کننده‌ی ازت در این کود NH4 و NH3 بوده که مدت زمان زیادی به شکل قابل جذب برای گیاه در خاک باقی‌مانده، به آرامی از طرف گیاه جذب شده و ضررهای ناشی از شکل اوره را در خاک ایجاد نمی‌کند.
این کود دارای مقدار فراوانی نیتروژن می باشد که برای استفاده به منظور افزایش رشد رویشی بویژه در اوایل فصل رشد مناسب می باشد.

تجزیه ضمانت شده:

ازت کل ………………………۳۰%

ماده آلی……………………..۲۵%

مهمترین مزایا:

تثبیت نیتروژن آزاد هوا در خاک

منبع مناسب نیتروژن قابل جذب در گیاهان

افزایش رشد طولی حتی در فصول سرد سال

افزایش رشد رویشی گیاه و توسعه مناسب ریشه

افزایش فتوسنتز و تولید کلروفیل و سبزینگی برگها

افزایش عملکرد و میزان پروتئین دانه در محصولات زراعی

 

دستورالعمل مصرف:

نوع محصول زمان مصرف محلول پاشی

(در ۱۰۰ لیتر آب)

کود آبیاری(هکتار)
سبزیجات گلخانه ای (خیار،گوجه،فلفل و…) بعد ۳-۵ برگی شدن در گل فصل در تناوب با کودهای ازته دیگر ۲۰۰-۳۰۰ سی سی ۲-۵ لیتر در هزارمتر
تمامی درختان میوه آبیاری استارت تا قبل گلدهی، بعد از برداشت میوه ۳۰۰-۴۰۰ سی سی ۵۰ لیتر
سبزی وصیفی(کاهو،پیاز و…) بعد ۳-۵ برگی شدن در کل فصل در تناوب با کودهای ازته دیگر ۳۰۰ سی سی ۲۰ لیتر
محصولات زراعی (آفتابگردان،لوبیا،ذرت و..) ابتدای فصل رشد، هنگام ساقه دهی و تشکیل گره ۲۰۰-۳۰۰ سی سی ۶-۱۰ لیتر (۲مرحله)
علوفه(یونجه،شبدر و…) آبیاری دوم هرچین ۲۰۰-۳۰۰ سی سی ۱۵-۲۰ لیتر
غلات(گندم،جو و…) پنجه زنی تا قبل رفتن به ساقه ۳۰۰-۴۰۰ سی سی ۲۰ لیتر
برنج در خزانه، بعد انتقال نشا ۲۰۰ سی سی ۱۰-۱۵ لیتر
نیتروپتاسیم
زردآلو
فهرست