بیوارگانیک SHC

با توجه به شرایط خاص خاک های کشور که با کاهش منابع آلی(عمدتا زیر یک درصد)، افزایش شوری و pH، کاهش شدید کیفیت و حاصلخیزی خاک، مواجه شده اند.پس از بررسی های متعدد در واحد تحقیق و توسعه، نسل جدید بیوارگانیک به نام SHC تولید گردیده است. از ویژگی های منحصر به فرد این ترکیب وجود گوگرد قابل جذب و قابل حل(گوگردهای موجود از قابلیت جذب بسیار پایین برخوردار هستند)، درصد قابل توجه ترکیبات هیومیکی و هیومیک اسید؛ ترکیبات کلسیم و سیلیس و همچنین مقدار قابل توجه مواد آلی می باشد.

این کود از قدرت بالایی در افزایش حاصلخیزی خاک، کنترل سریع شوری، کنترل قابل توجه بیماری های خاکزی، توسعه سریع ریشه و افزایش مقاومت به سرما و افزایش باردهی محصولات باغی، سبزی و صیفی، زراعت و کشت های گلخانه ای برخوردار است.

مزایا
نحوه مصرف
مزایا
  • افزایش حاصلخیزی خاک
  • افزایش قدرت ریشه زایی
  • بهبود ساختمان خاک
  • کنترل شوری
  • افزایش تحرک عناصر در خاک و جذب بهتر توسط ریشه و ایجاد تعادل در تغذیه گیاه
نحوه مصرف

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اورمیک
بیوارگانیک ONPK
فهرست