بیومیک

بیومیک کامل ترین کود بیولوژیک است که ترکیبی از ۵ گروه مواد می باشد.

  • میکروارگانیسم های مفید تثبیت کننده ازت و حل کننده فسفات
  • عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز، منیزیم، مولیبدن و کلسیم
  •  کلات آهن و روی
  • ترکیبات هیومیکی و فولویک اسید
  • انواع اسیدهای آمینه

این کود دامنه وسیعی از محصولات زراعی، باغی و زینتی را در برمی گیرد. این کود قادر است در شرایط محیطی نظیر شوری و خشکی اثربخشی مناسبی داشته باشد.   

مقدار مصرف:
روش مصرف:
مزایا
مقدار مصرف:

مصرف خاکی (چالکو) :

درختان میوه: ۶۰-۳۰ گرم به ازای هر درخت

درختان انگور: ۳۰-۱۰ گرم به ازای هر درخت

مرکبات: ۶۰-۳۰ گرم به ازای هر درخت

کود آبیاری:

گیاهان زراعی: ۳ کیلوگرم در هکتار

باغات: ۴ کیلوگرم در هکتار

کشت‌های گلخانه ای: ۳ کیلوگرم در هکتار

روش مصرف:

بذر مال: هر یک کیلوگرم بیوزر را در ۱/۵لیتر آب حل کرده و بذر مورد نظر برای یک هکتار را روی پلاستیک پهن کرده و محلول بیوزر را روی بذر پاشیده و خوب مخلوط کنید.

بصورت محلول در آب: کود مورد نظر را در بشکه ای به حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب که دارای شیر خروجی باشد حل نموده و همزمان با آب آبیاری وارد آب نمایید.

چالکود: به ازاء هر درخت ۳۰ تا ۵۰ گرم (بسته به سن درخت) در سایه انداز درخت و در عمق حدود ۲۰ سانتیمتری و ترجیحا در دو طرف درخت در مسیر ورود آب قرار  گیرد.

پودرپاشی: در مزارع برنج و یا دیم‌زار (قبل از بارندگی) کود مورد نظر را با مقداری خاک یا ماسه نرم افزایش حجم داده و بصورت پودرپاشی در مزرعه توزیع نمایید.

مزایا
مزایا:

کاهش مصرف کودهای ازته و فسفاته

افزایش تولید و حاصلخیزی خاک

حفظ محیط زیست

تامین بخشی از عناصر ریزمغذی

آمینوZFM
گواهینامه Declaration of conformity
فهرست