کود سولفوپتاس

کود سولفوپتاس دارای عناصر گوگرد و پتاسیم به میزان لازم می باشد سولفوپتاس pH سطح ریشه ها در خاک های قلیائی و شور را کاهش داده و در نتیجه حلالیت و جذب فسفر، آهن و ریز مغذی ها بوسیله ریشه گیاهان تسهیل می شود. این محصول دارای پائین ترین ضریب شوری و شاخص آبشوئی نسبت به سایر کودهای پتاسیمی است. علاوه بر این برای مناطقی که در معرض ریسک شوری قرار دارند بهترین منبع پتاسیمی می باشد و همچنین این کود آبشویی کاتیون ها در خاک های سبک را کاهش داده که در نتیجه کمتر در معرض آبشویی قرار می گیرند.

کود پتاسیمی مناسب برای کاهش نیترات است. با توجه به اینکه نیترات بیش از حد در موقع تشکیل میوه باعث افت کیفیت میوه می شود. این محصول برنامه های کود دهی را بمنظور تامین نیاز بموقع محصول با نیترات پایین تنظیم می نماید.

سولفوپتاس اثر مثبت در تولید انواع ویتامین ها، نشاسته و قندها داشته در نتیجه ارزش غذایی محصولات را بالا می برد.

واجد عنصر پر اهمیت گوگرد که بصورت یون سولفات در این محصول وجود دارد که به سهولت بوسیله گیاهان جذب می شود و برای ساختمان ترکیبات مهمی مثل آمینو اسید ها و پروتئین ها بکار رفته و در واکنش های فتو سنتز دخالت دارند.

مزایای سولفوپتاس
دستورالعمل استفاده کود سولفوپتاس به روش محلول پاشی
دستورالعمل استفاده کود سولفوپتاس به روش کودآبیاری
مزایای سولفوپتاس
  • بهبود دهنده عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی
  • افزایش دهنده مقاومت محصولات به آفات، بیماری­های گیاهی و انواع استرس­های محیطی
  • ایده­آل برای مصرف در هر نوع روش آبیاری و محلول پاشی برگی
  • قابل مصرف در خاک­های اسیدی و قلیایی
  • پیشنهاد مناسب برای پیشگیری از تجمع نیترات بخصوص در محصولاتی مانند سیب زمینی
  • ایده آل برای گیاهان حساس به شوری (سیب، گلابی، هلو، لوبیا، هویج، کاهو، پیاز…..) به دلیل فقدان کلر
  • شاخص آبشویی و ضریب شوری کم نسبت به سایر کود های پتاسیمی
  • افزایش ارزش غذایی محصولات به دلیل اثر مثبت در تولید انواع ویتامین­ها، نشاسته و قندها
  • کاهش دهنده pH در منطقه ریزوسفر ریشه
دستورالعمل استفاده کود سولفوپتاس به روش محلول پاشی

نباتات زراعی: با غلظت دو تا سه در هزار (محلول ۲ تا ۳ گرم در لیتر آب) از یک ماه پس از کشت تا رفع کمبود عناصر غذائی می توان این کار را هر ماه انجام داد.

درختان : با غلظت دو تا ۴ در هزار (محلول ۲ تا ۵ گرم در یک لیتر آب) قبل از گلدهی، همچنین در فصل بهار بلافاصله پس از ریزش کامل گلبرگها می توان این کار را هر بیست روز تا یکماه یکبار( بسته به نوع خاک) انجام داد.

دستورالعمل استفاده کود سولفوپتاس به روش کودآبیاری

محصولات زراعی:

  در مراحل مختلف رشد، در صورتیکه آبیاری غرقابی باشد ۴۰ تا ۸۰ کیلوگرم در هکتار. در صورتیکه آبیاری قطره ای باشد این مقدار ۵۰ درصد کاهش می یابد.

محصولات گلخانه ای:

  گل و گیاهان زینتی: ۵ کیلوگرم بریا هزار متر مربع

  صیفی جات: ۷ تا ۱۰ کیلوگرم بریا هزار متر مربع

باغات:

  در آبیاری غرقابی ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار

  آبیاری قطره ای ۲۰ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار                             

بیوارگانیک SPK
NPK 10-52-10
فهرست