سیومیک

سیومیک ترکیبی از جلبک دریایی و مواد هیومیکی است. جلبک دریایی از کلپ تازه (Laminaria japonica) ساخته شده است.

مواد هیومیکی شامل اسیدهای هیومیک (Humic acids)، اسیدهای فولویک (Fulvic acids)، هیوماتها (Humates)، هیومین (Humin) و هوموس (Humus) هستند. سیومیک فعالیت میکروبی خاک را افزایش داده و همراه با توسعه بیشتر ریشه منجر به افزایش در دسترس بودن مواد غذایی خاک می شود.

سیومیک یک ترکیب غنی از انواع عناصر و محرک های رشد گیاهی شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، عناصر میکرو (مس، آهن، روی، مولیبدن، و بر)، آلژنیک اسید، سیتوکینون، بتائین، مانیتول، پلی ساکارید آیودین و آمینو اسید ها می باشد.

مزایا
روش مصرف
مقدار مصرف
مزایا

افزایش بیوماس گیاه

کاهش مصرف کود ازته

افزایش مقاومت به شوری

توسعه ریشه و افزایش غده های تثبیت کننده ازت

روش مصرف

مصرف خاکی (ویژه درخت):

برای درختان مثمر و غیر مثمر در سایه‌انداز درخت به صورت چالکود به عمق ۳۰-۲۰ سانتی‌متر استفاده شود.

به صورت محلول در آب: کود مورد نظر را در بشکه ای به حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب که دارای شیر خروجی باشد حل نموده و پس از ورود آب به مزرعه به تدریج همراه آب آبیاری وارد زمین شود

مقدار مصرف

مصرف خاکی (چالکود):

درختان میوه:  ۶۰-۳۰ گرم برای هر درخت

درختان انگور : ۳۰- ۱۰ گرم برای هر درخت

مرکبات: ۶۰-۳۰  گرم برای هر درخت

کود آبیاری:

گیاهان زراعی: ۲ کیلوگرم در هکتار

باغات: ۴ کیلوگرم در هکتار

کشت های گلخانه ای: ۳ کیلوگرم در هکتار

هیومیکس
سوپر هیومیک
فهرست