دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای درختان دانه دار(سیب، گلابی، به)

 

 

مرحله اول) پاییز قبل از خزان درخت و یا اوایل اسفند

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
بیو ارگانیک ۲ کیلو/ درخت چالکود
بیومیک ۵۰ گرم/ درخت
۲۰-۲۰-۲۰ ۱۰۰ گرم/ درخت

توضیحات: افزایش ماده آلی خاک، تامین عناصر ماکرو و میکرو، یکنواختی بازشدن جوانه و گل در فصل پیش رو مقابله با آفات زمستان گذران از جمله تخم و لارو حشرات

 

مرحله دوم) تورم جوانه ها

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
ازت آلی+ZFM ۲ در هزار محلول پاشی
ترکیبات مسی (قارچکش) طبق دستور مصرف محلول پاشی

توضیحات: تامین نیتروژن و بهبود رشد رویشی درخت، تامین عناصر میکرو به همراه ازت برای تولید شاخساره و جوانه های گل قوی، مقابله با آلودگی قارچی شاخه(آتشک و…)

 

مرحله سوم) آبیاری استارت (ظهور برگچه ها)

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
ارگانو ماکرو میکرو ۸-۵ لیتر کود آبیاری
اورمیک ۵۰ کیلوگرم کود آبیاری

توضیحات: تامین نیتروژن و بهبود رشد رویشی درخت، تامین عناصر ماکرو و میکرو درخت، افزایش ماده آلی و جذب عناصر

 

مرحله چهارم) بعد از ریزش گل (تشکیل میوه)

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
NPK 20-20-20 ۲۰ کیلوگرم* کود آبیاری
گوگرد مایع  ۱۰-۸ کیلوگرم کود آبیاری

توضیحات:  تامین تمامی عناصر ماکرو و میکرو، رشد بهتر میوه و افزایش اندازه آن، تسریع و بهبود جذب عناصر موجود در خاک و محیط ریشه

 

مرحله پنجم) در زمان فندقی شدن میوه

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
NPK 12-12-36 ۱۵-۲۰ کیلوگرم کود آبیاری
فروت ست ۲٫۵ در هزار محلول پاشی

توضیحات: افزایش گل انگیزی و فروت ست که میوه سال بعد را تشکیل می دهد، درشت شدن میوه های باقیمانده بعد از ریزش میوهای اضافی در مرحله قبل

 

مرحله ششم) در زمان گردویی شدن

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
بورکا (بور کلسیم) ۲ در هزار محلول پاشی
نیترات کلسیم ۲۰ کیلوگرم کود آبیاری

توضیحات: رشد یکنواخت و بهتر میوه، جلوگیری و کاهش عارضه های میوه (لکه تلخی، آبگزیدگی، چوب پنبه ای شدن میوه)

 

مرحله هفتم) حداکثر رشد میوه (شروع رنگ گیری)

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
آمینوکلسیم ۲ در هزار محلول پاشی
سولوپتاس** ۱۵-۲۰ کیلو گرم کود آبیاری

توضیحات: تسریع رنگ گیری و سرعت رسیدن، بهبود کیفیت و طعم میوه قبل برداشت، افزایش قند و مواد جامد محلول موجود در میوه، افزایش عمر پس از برداشت محصول

 

مرحله هشتم) ۳-۵ روز بعد برداشت تا ۱۰ روز قبل خزان و ریزش برگ ها

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
ازت آلی+ ZFMمایع ۲+۳ در هزار محلول پاشی
ترکیبات مسی (قارچکش) طبق دستور مصرف محلول پاشی

توضیحات: بالا بردن مواد ذخیره ای و به دنبال آن توان درخت در مقابل سرمای زمستانه، کمک به درخت برای توسعه جوانه های گل سال بعد

 

* در صورت محلول پاشی این مقدار به ۴ کیلوگرم کاهش می یابد که می بایست در دو مرحله متوالی هر مرحله ۲ در هزار محلول پاشی انجام شود.

**در صورت محدودیت آبیاری میتوان کلات پتاس ۲۸% را بصورت محلول پاشی جایگزین سولوپتاس کرد.

در صورت مشاهده علائم کمبود و یا آنالیز برگ میتوان از کلات آهن، سوپرهیومیک، سیومیک، PK استفاده کرد.

پسته
انار
فهرست