مایع ارگانیکی

شماره ثبت ماده کودی: ۸۴۰۶۲

کود مایع ارگانیکی کودی سازگار با محیط زیست و در راستای حفظ طبیعت می باشد.

این کود، حاوی آمینو ازت با قدرت جذب بالا و ماندگاری زیاد در خاک است. متفاوت از سایر منابع ازت بوده، خیلی آرام حل شده و از طرف گیاه جذب می‌شود. در داخل گیاه مدت زمان طولانی‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمینو ازت باعث افزایش میزان فعالیت و نفوذپذیری سایر منابع تامین‌کننده‌ی ازت در داخل گیاه می‌شود.

در مواقعی که گیاه تحت شرایط استرس‌زا، سرما یا گرمای زیادی قرار می‌گیرد بهترین تامین‌کننده‌ی ازت مورد نیاز گیاه می‌باشد. مانند سایر منابع اوره و نیترات در خاک و گیاه باعث ایجاد انجماد و از بین رفتن گیاه نمی‌شود.

مزایا
دستورالعمل مصرف
مزایا

  این کود موجب اصلاح ساختار و بافت خاکهای کشاورزی و جلوگیری از فرسایش خاک،

 بالا رفتن جذب عنصرهای غذایی با مصرف بالا مثل فسفر و نیتروژن،

 سریع شدن رشد جوانه‌زنی،

 بالا رفتن توانایی مقاومت گیاه نسبت به تنشهای محیطی،

 بالا رفتن ترشح آنزیم و هورمون های گیاهی،

 افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک،

 افزایش جذب کودهای شیمیایی در صورت استفاه همزمان با همدیگر

دستورالعمل مصرف

محصولات زراعی (گندم، جو، برنج، لوبیا): دو مرحله، هر بار ۴ لیتر در هکتار

ذرت و آفتابگردان: دو مرحله، هر بار ۵ لیتر در هکتار

سبزی و صیفی جات (فضای باز): ۱ لیتر در هزار متر مربع

سبزی و صیفی جات (گلخانه ای): ۱ لیتر در هزار متر مربع (۳ مرحله)

باغات: ۱۰ لیتر در هکتار

کشت گلدانی: برای هر گلدان ۱ سی سی

NPK 20-20-20
هیومیکس
فهرست