مدیریت شوری و فاکتورهای دخیل در آن

 

✅فاکتورهای موثر در شدت آسیب شوری؛

🔰حساسیت گیاه؛ میزان مقاومت گیاهان در مقابله با شوری متفاوت است.

🔰بافت خاک؛ به طور کلی شوری در خاک های سنگین خسارت بیشتری نسبت به خاک سبک به همراه دارد.

🔰میزان یون های سدیم، کلسیم، کلر، بور در خاک.

🔰کیفیت آب آبیاری؛ با انجام آنالیز آب، از یونهای موجود در آن و EC آب مطلع خواهیم شد.

🔰مدیریت آب و میزان بارندگی.

🔰مدیریت کوددهی؛ به دلیل اینکه تمامی کودها نوعی نمک هستند، درجه شوری هر کود، زمان و میزان استفاده کود و مصرف کودهای مناسب و عدم مصرف کودهای ممنوعه در زمان شوری(مثلا نیترات کلسیم)، نقش بسزایی در مدیریت شوری دارد.

🔰روش های آبیاری؛ یکی از مهمترین عوامل در کنترل و یا افزایش شوری روش های مختلف آبیاری می‌باشد که در هفته های بعد به صورت شماتیک و مفصل توضیح خواهیم داد.

 

🔷تاثیر روش های مختلف آبیاری در تجمع نمک و شوری


🟧همینطور که در تصاویر مشاهده میکنید در چهار روش مختلف آبیاری، تجمع و پراکندگی نمک متفاوت است.

🔶در شکل اول(بالا سمت چپ) آبیاری جوی و پشته رو مشاهده میکنید که انتخاب محل مناسب برای کاشت و استقرار گیاه بسیار حیاتی است و در این تصویر محل نامناسب کاشت را نشان داده که بیشترین تجمع نمک در این محل است.بهترین مکان برای کاشت گیاه، خط تماس آب در جوی و دیواره پشته ها(اصطلاحا داغآب) میباشد.

🔶در تصویر دوم(بالا سمت راست) آبیاری کرتی رو میبینید که یک روش بسیار مناسب آبیاری برای مناطق شور است و املاح و یون سدیم توسط آب شسته و از اطراف ریشه خارج میشود.

🔶در تصویر سوم(پایین سمت چپ) روش آبیاری قطره ای نشان داده شده،این روش هم به مثابه افتادن قطره آب داخل استخر و ایجاد موج های پی در پی میماند که در محل سقوط قطره آب، املاح و یون ها از اطراف قطره چکان دور میشوند و بهترین محل کاشت گیاه در نزدیکی قطره چکان و محل فرود آب میباشد.

🔶در تصویر چهارم(پایین سمت راست) آبیاری زیر سطحی نشان داده شده است که تجمع نمک با فاصله از پیاز رطوبتی خاک بوجود آمده است.در این نوع آبیاری املاح به طرف سطح خاک حرکت و در سطح خاک پدیدار میشوند که مناسب نیست.

 

🔷🧂الگوهای تجمع نمک

 یکی از روشهای مناسب آبیاری، روش جوی و پشته(فارو) است، که به دلیل وجود پشته ها، تجمع نمک بر این محل ها می‌باشد.
با توجه به تصویر زیر، آبیاری جوی و پشته با سه الگوی مختلف قابل اجراست؛

🔶در تصویر بالایی روش آبیاری شیاری نشان داده میشود، روشی مرسوم که از دیرباز مورد توجه کشاورزان بوده،نکته ای که کشاورزان باید دقت کنند محل استقرار گیاه است و در زمینهای شور،کشت باید در وسط(داخل)شیار کاشته شود نه در روی پشته ها.کاشت ذرت در این روش بازدهی خوبی خواهد داشت.

🔶در تصویر وسط آبیاری با جای‌گذاری (جایگزینی) پشته ها انجام شده که برای کاشت محصولات جالیزی مثل هندوانه،خیار،کدو و…با توجه به طول بوته بزرگ، استفاده می شود.

🔶در تصویر پایین یکی دیگر از انوع جوی و پشته رو میبینید که سطح آبیاری شده بیشتر،و پشته ها با فاصله از هم قرار گرفتن،این روش هم برای کاشت محصولات زراعی و همینطور تاکستان انگور استفاده میشود.

PK
ارگانو ماکرومیکرو
فهرست