کود کلسیم ۱۵%

این کود برای رفع و پیشگیری کمبود کلسیم قابل استفاده است.

کلسیم یکی از مهمترین و اصلی ترین عناصر موجود در دیواره سلولی گیاهان می باشد. این کود را می توان به صورت محلول در آب استفاده نمود و یا با محلول پاشی روی برگ درختان میوه، مرکبات، صیفی جات و سایر محصولات کشاورزی مصرف کرد.

مزایا
روش مصرف
دستورالعمل مصرف
مزایا

  کلسیم موجود در این کود باعث استحکام دیواره سلولی گیاه، رشد نقاط روینده ریشه و تاج، خنثی کردن اسیدیته ی شیره سلولی، فعال کردن آنزیم هاو ساخت پروتئین در گیاه می‌شود.

استفاده از کلسیم در باغات، مزارع و گلخانه ها باعث افزایش محصول در واحد سطح و بالا بردن کیفیت محصول و طول عمر انباری محصول می‌گردد.

 کلسیم در تشکیل ریشه، برگ، افزایش تعداد گل بر روی گیاه، تغییر سریع رنگ و تسریع در رسیدگی محصولات، جلوگیری از سیاه شدن گلگاه میوه ها به خصوص در گوجه فرنگی و هندوانه، نقش دارد.

روش مصرف

محلول پاشی:

در این روش برای محصولات صیفی به نسبت ۲ تا ۴ در هزار استفاده گردد.

برای باغات ۳ در هزار و برای سایر گیاهان زراعی و باغی ۲ در هزار مصرف شود.

آبیاری (محلول در آب):

کود مورد نظر را در بشکه ای به حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب که دارای شیر خروجی باشد حل نموده و همزمان با آب آبیاری وارد زمین نمائید.

دستورالعمل مصرف

روش محلول پاشی:

۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتار (بسته به نوع محصول)

روش محلول در آب:

دو مرحله، هر مرحله ۳ کیلوگرم در هکتار

بورکا(بورکلسیم)
آمینو کلسیم
فهرست