نیتروپتاسیم

نیتروپتاسیم

شماره ثبت ماده کودی:۷۴۵۸۹

نیتروژن پر نیازترین عنصر توسط گیاهان است. فرم عمده قابل جذب آن برای گیاهان به شکل نیترات می باشد.

پتاسیم بعد از نیتروژن پر مصرف ترین عنصر مورد نیاز گیاه است . از پتاسیم به عنوان عنصر کیفیت در تغذیه گیاهی نامبرده میشود.

نیتروپتاسیم یک کود با حلالیت بالا می باشد که به عنوان یک منبع با کیفیت از دو عنصر ضروری نیتروژن و پتاسیم برای تغذیه متعادل گیاهان استفاده می شود.

کود مذکور دارای ۱۱ درصد نیتروژن به فرم نیترات و ۴۹ درصد پتاسیم می باشد.

نیترات موجود در این کود منبع با ارزش جهت تأمین ازت گیاه در تمامی مراحل رشد گیاهان است.

این کود به علت داشتن کیفیت مناسب، اغلب برای گیاهان با ارزش افزوده بالا و گیاهان گلخانه ای  استفاده می شود.

حلالیت کامل در آب، نسبت مناسب از نیتروژن به پتاسیم، خلوص بالا، شاخص شوری کم، درصد پایین رطوبت، کارایی بالا در جذب توسط گیاهان، قابلیت سازگاری و اختلاط با طیف گسترده ای از انواع کودها و ترکیبات شیمیایی، عدم تبخیر نیتروژن و ورود آن به اتمسفر و کاربرد آسان، از جمله مزیت های کود نیتروپتاسیم بیوزر می باشند.

تجزیه ضمانت شده:

K2O P2O5 N Component
۴۹ ۰ ۱۱ (%)Content

 

مهمترین مزایا:

وجود نیتروژن به فرم نیترات وجذب مستقیم توسط گیاه

جلوگیری از تخریب ساختمان خاک ناشی از اثرات کود اوره

تامین نیاز گیاه به پتاسیم در بدترین شرایط خاک

افزایش سرعت رسیدن میوه و کاهش فاصله‌ی برداشت‌ها

افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی، بیماری و آفات

افزایش استحکام دیواره سلولی و جلوگیری از ریزش گل و میوه

افزایش کیفیت و عمر پس از برداشت محصولات کشاورزی (انبارداری)

بهبود ساختمان خاک و در نتیجه بهبود سیستم ریشه و افزایش عملکرد

افزایش در اندازه ، وزن، کیفیت و  سرعت رنگ گیری و رسیدگی محصول

 

دستورالعمل مصرف:

محصولات گلخانه ای: بعد تشکیل میوه تا پایان دوره هر ۱۵روز ۳کیلو در هزارمتر

درختان میوه: درشت شدن میوه ۲۰کیلو در هکتار

محصولات زراعی: بعد از تشکیل دانه ۲۰کیلو در هکتار

سبزی و صیفی جات میوه ای(گوجه فرنگی،هندوانه و…): بعد تشکیل میوه، رنگ گیری، ۲۰ کیلو در هکتار( دو مرحله)

هیدروپونیک: طبق نظر کارشناس

مصرف برگی(محلول پاشی): به نسبت ۲ در هزار از طریق شاخ و برگ محلول پاشی شود.

 

 

 

نیتروکلسیم
ازت آلی (N.ORGANIC)
فهرست