کود کامل ۴۰-۱۰-۱۰ بیوزر

 نسبت های پرمصرف در این ترکیب، باعث شده تا استفاده از آن در مرحله ای که گیاهان نیاز بیشتری به پتاسیم جهت دانه بندی بهتر و بالا رفتن وزن میوه و… دارند کاملا مناسب گردد.

این ترکیب از مواد اولیه با کیفیت تهیه شده، در آب محلول بوده و جهت رفع کمبود به صورت محلول پاشی و آب آبیاری توصیه می گردد.

کود ۴۰-۱۰-۱۰ از نظر فیزیکی شامل فرمولاسیون پودر بوده و از نظر دانه بندی بسیار مناسب و یکنواخت می باشد. 

مزایای کود ۴۰-۱۰-۱۰
دستورالعمل استفاده به روش محلول پاشی
دستورالعمل استفاده به روش ترکیب با خاک
دستورالعمل استفاده به روش کودآبیاری
مزایای کود ۴۰-۱۰-۱۰
  • افزایش میزان  تولید و بهبود کیفیت محصول
  • افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماریهای قارچی
  • افزایش مقاومت در برابر خطرات تنش‌های محیطی (خشکی، دما و شوری)
  • فعال نمودن آنزیم‌های گیاهی از جمله آنزیم‌های احیاکننده گاز کربنیک
  • افزایش فتو سنتز بدلیل کارایی بهتر آنزیم‌ها
  • قابلیت جذب از طریق ریشه و برگ
  • قابلیت اختلاط با اکثر سموم دفع آفات در حالت محلول در آب
دستورالعمل استفاده به روش محلول پاشی

درختان : با غلظت ۲ تا ۴ در هزار (محلول ۲ تا ۵ گرم در یک لیتر آب) قبل از گلدهی، همچنین در فصل بهار بلافاصله پس از ریزش کامل گلبرگها می توان این کار را هر بیست روز تا یکماه یکبار( بسته به نوع خاک) انجام داد.

نباتات زراعی : با غلظت ۲ تا ۳ در هزار (محلول ۲ تا ۳ گرم در لیتر آب) از یک ماه پس از کشت تا رفع کمبود عناصر غذائی می توان این کار را هر ماه انجام داد.

دستورالعمل استفاده به روش ترکیب با خاک

برای درختان : در زمستان یا پاییز به مقدار مورد نیاز در منطقه سایه انداز درخت در مسیر جریان آب به صورت چالکود تا عمقحدود ریشه های فعال با خاک مخلوط شود.

نباتات زراعی : در هنگام آماده سازی زمین برای کاشت به مقدار ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار با سایر کودهای اصلی مصرف شود.

دستورالعمل استفاده به روش کودآبیاری

برای درختان : در مراحل مختلف رشد در صورتی که آبیاری به صورت غرقابی باشد، ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار استفاده گردد. درصورتی که آبیاری به صورت قطره ای باشد، این مقدار ۵۰درصد کاهش می یابد.

نهال های جوان : ۱۰ کیلو گرم برای هر هکتار

انگور : ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم برای هر هکتار

درختان مثمر : ۲۰ تا ۴۰ کیلوگرم برای هر هکتار

درختان غیرمثمر : ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم برای هر هکتار

NPK 10-52-10
NPK 30-10-10
فهرست