NPK 30-10-10

این محصول با دارا بودن درصد بالای نیتروژن در تشکیل پروتوپلاسم، نوکلئیک اسید، پروتئین و آمینواسید در رشد سریع گیاه نقش اساسی داشته و منجر به بهبود رشد رویشی گیاه می­شود.

همچنین وجود فسفات نسبی در این محصول به رشد ریشه کمک کرده و می‌تواند در قالب برنامه غذایی بویژه در ابتدای فصل در گیاهان علوفه‌ای، غلات و سبزیجات برگی مورد استفاده قرار گیرد.

باید توجه داشت که مصرف این کود در زمان رشد زایشی گلدهی را مختل می‌کند.

مزایا
دستورالعمل استفاده به روش محلول پاشی
دستورالعمل استفاده به روش ترکیب با خاک:
دستورالعمل استفاده به روش کودآبیاری
مزایا

دارای مقدار قابل توجهی کود نیتروژن برای شروع فصل رویشی

 حلالیت بالا و قابل استفاده در انواع سیستم آبیاری

حاوی عناصر ریزمغذی بصورت کلاته و اسیدهای آمینه

مناسب برای استفاده در کلیه محصولات زراعی و باغبانی

افزایش قابل توجه پروتئین دانه  به خصوص در غلات در صورت مصرف بعد از گلدهی

به دلیل جذب بالا مخصوصا در مراحل اولیه رشد رویشی و یا هنگام توسعه ریشه‌های جدید, در انواع زراعت‌ها و گیاهان زینتی مناسب می باشد و گیاه را برای گلدهی و تشکیل میوه با بهترین کیفیت آماده می سازد.

دستورالعمل استفاده به روش محلول پاشی

درختان : با غلظت ۲ تا ۴ در هزار (محلول ۲ تا ۵ گرم در یک لیتر آب) قبل از گلدهی، همچنین در فصل بهار بلافاصله پس از ریزش کامل گلبرگها می توان این کار را هر بیست روز تا یکماه یکبار( بسته به نوع خاک) انجام داد.

نباتات زراعی : با غلظت ۲ تا ۳ در هزار (محلول ۲ تا ۳ گرم در لیتر آب) از یک ماه پس از کشت تا رفع کمبود عناصر غذائی می توان این کار را هر ماه انجام داد.

دستورالعمل استفاده به روش ترکیب با خاک:

برای درختان : در زمستان یا پاییز به مقدار مورد نیاز در منطقه سایه انداز درخت در مسیر جریان آب به صورت چالکود تا عمقحدود ریشه های فعال با خاک مخلوط شود.

نباتات زراعی : در هنگام آماده سازی زمین برای کاشت به مقدار ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار با سایر کودهای اصلی مصرف شود.

دستورالعمل استفاده به روش کودآبیاری

برای درختان : در مراحل مختلف رشد در صورتی که آبیاری به صورت غرقابی باشد، ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار استفاده گردد. درصورتی که آبیاری به صورت قطره ای باشد، این مقدار ۵۰درصد کاهش می یابد.

نهال های جوان : ۱۰ کیلو گرم برای هر هکتار

انگور : ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم برای هر هکتار

درختان مثمر : ۲۰ تا ۴۰ کیلوگرم برای هر هکتار

درختان غیرمثمر : ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم برای هر هکتار

NPK 10-10-40
NPK 12-12-36
فهرست