کلات ZFM سوپر پلاس

این کود ترکیب قدرتمندی از عناصر ریزمغذی به ویژه آهن، روی و منگنز می باشد. علاوه بر آن حاوی عناصر دیگر نظیر منیزیوم، مس، بر، مولیبدن ،کلسیم و اسیدهای آمینه می باشد.

نوع کلات و نانو ذرات استفاده شده در این کود به گونه ای است که قابلیت استفاده در شرایط محلول پاشی و کود آبیاری را با اثربخشی بالا دارد. برای کشت های هیدروپونیک و آبیاری قطره ای فرم مایع آنها تولید می شود.

مزایا
روش مصرف
مقدار مصرف
مزایا

تأمین ترکیب کاملی از عناصر ریزمغذی به صورت کلاته

حاوی ترکیبات اسیدآمینه

افزایش قابلیت جذب عناصر فسفر و پتاسیم

افزایش تولید در واحد سطح

افزایش مقاومت به آفات و بیماریها

روش مصرف

مصرف خاکی (ویژه درخت):

برای درختان مثمر و غیر مثمر در سایه‌انداز درخت به صورت چالکود به عمق ۳۰-۲۰ سانتی‌متر استفاده شود.

به صورت محلول در آب: کود مورد نظر را در بشکه ای به حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب که دارای شیر خروجی باشد حل نموده و پس از ورود آب به مزرعه به تدریج همراه آب آبیاری وارد زمین شود.

محلول‌پاشی:

در این روش کود سوپرپلاس به نسبت ۲ در هزار از طریق شاخ و برگ درختان کودپاشی گردد.

مقدار مصرف

مصرف خاکی (چالکود):

درختان میوه ۶۰-۵۰ گرم برای هر درخت

درختان انگور ۳۰- ۱۰ گرم برای هر درخت

مرکبات ۶۰-۳۰  گرم برای هر درخت

کود آبیاری:

گیاهان زراعی ۳ کیلوگرم در هکتار

باغات ۴کیلوگرم در هکتار

کشت های گلخانه ای: ۳ کیلوگرم در هکتار

سبزی و صیفی: ۴-۳ کیلوگرم در هکتار

محلول‌پاشی

سبزیجات: ۳ کیلوگرم در هکتار

باغات: به نسبت ۲ در هزار

آمینو کلسیم
آهن ( ۱۰ ، ۱۵ و ۶ )%
فهرست