چمن

commentبدون دیدگاه
برنامه تغذیه ای چمن زینتی برای صد متر مربع زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف توضیحات آماده سازی زمین(قبل از کاشت) بیوارگانیک ۷ کیلو کود سرک سه روز قبل از ریختن بذر چمن کوددهی انجام شود. بیومیک ۳۰ گرم…
کلیک کنید
فهرست