هسته داران(بادام، هلو و..)

commentبدون دیدگاه
دستورالعمل تغذیه ای درختان هسته دار(بادام،هلو و..) مرحله اول) پاییز قبل از خزان درخت و یا اوایل اسفند توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف بیو ارگانیک ۲ کیلو/ درخت چالکود بیومیک ۵۰ گرم/ درخت ۲۰-۲۰-۲۰ ۱۰۰ گرم/ درخت روغن ولک+…
کلیک کنید

زردآلو

commentبدون دیدگاه
دستورالعمل کودی زردآلو زمان مصرف توصیه کودی مقدار مصرف نحوه مصرف توضیحات پاییز قبل از خزان درخت و یا اوایل اسفند بیوارگانیک ۲۰-۲۰-۲۰ بیومیک روغن ولک+اتیون (نوردوکس و…) ۲کیلو ۱۰۰گرم ۳۰-۵۰ گرم طبق دستور مصرف چالکود     محلولپاشی افزایش…
کلیک کنید

زرشک

commentبدون دیدگاه
               دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای زرشک  (در یک هکتار) زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف آذر تا اول اسفند SHC ۲ کیلوگرم به ازای هر درخت چالکود ONPK ۰/۵ کیلوگرم به ازای…
کلیک کنید

عناب

commentبدون دیدگاه
         دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای  عناب زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف آذر تا اول اسفند SHC ۲ کیلوگرم به ازای هر درخت چالکود NPK20-20-20 ۱۰۰ گرم به ازای هر درخت چالکود تورم جوانه ها…
کلیک کنید

چای

commentبدون دیدگاه
برنامه تغذیه چای برای هزار متر مربع زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف ۱۵ اسفند ماه بیوارگانیک ۲۵ کیلو گرم کود سرک اورمیک ۵ کیلو گرم کود سرک بیومیک ۲۰۰ گرم کود سرک ۱۵ اردیبهشت ماه اورمیک   NPK…
کلیک کنید

زیتون

commentبدون دیدگاه
                                      دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای زیتون زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱)      قبل از شروع…
کلیک کنید

مرکبات

commentبدون دیدگاه
مرکبات مرحله اول) شروع فصل رشد (زمستان) توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف بیو ارگانیک ۲ کیلو/ درخت چالکود بیومیک ۵۰ گرم/ درخت ۲۰-۲۰-۲۰ ۱۰۰ گرم/ درخت توضیحات: افزایش ماده آلی خاک، افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک، تامین عناصر…
کلیک کنید

انگور

commentبدون دیدگاه
                                                      دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای انگور زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود…
کلیک کنید
فهرست