کلزا

commentبدون دیدگاه
دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای کلزا (در یک هکتار) زمان مصرف کود مصرفی مقدار مصرف(کیلوگرم در هکتار) نحوه مصرف توضیحات آماده سازی زمین SHC ۱۰۰۰- ۲۰۰۰ چالکود افزایش میزان ماده آلی خاک تامین عناصر ماکرو و میکرو در دسترس ریشه…
کلیک کنید

سویا

commentبدون دیدگاه
  دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای سویا (در یک هکتار) زمان مصرف کود مصرفی مقدار مصرف(کیلوگرم در هکتار) نحوه مصرف توضیحات آماده سازی زمین SHC ۱۰۰۰- ۲۰۰۰ چالکود افزایش میزان ماده آلی خاک تامین عناصر ماکرو و میکرو در دسترس…
کلیک کنید

سیب زمینی

commentبدون دیدگاه
                     دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای سیب زمینی (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱)بعد از آماده سازی زمین و قبل از کاشت…
کلیک کنید

چغندرقند

commentبدون دیدگاه
دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای چغندرقند  (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱)      قبل کاشت* اوره(اورمیک) پتاس گوگرد spk سوپرفسفات ۱۰۰ کیلوگرم ۱۰۰ کیلوگرم ۱۰۰ کیلوگرم ۲۰۰  کیلوگرم پراکنش ۲)      چهار تا…
کلیک کنید

ذرت

commentبدون دیدگاه
                                 دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای ذرت (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱)      زمان کاشت نانوکامپوزیت…
کلیک کنید

زعفران

commentبدون دیدگاه
                             دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای زعفران  (در یک هکتار) زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف آماده سازی زمین بسته به منطقه قبل از آبیاری ONPK…
کلیک کنید

حبوبات

commentبدون دیدگاه
       دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای لوبیا (در یک هکتار) زمان مصرف نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف بعد از آماده سازی زمین و قبل از کاشت بیوارگانیک + اورمیک ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم + ۵۰ تا…
کلیک کنید

آفتابگردان

commentبدون دیدگاه
آفتابگردان   زمان استفاده کود مصرفی میزان مصرف نحوه مصرف ۲ برگی بیومیک ۳ کیلوگرم آبیاری P50 ۳-۵ لیتر آبیاری ۴ برگی مایع ارگانیکی ۱۵ لیتر آبیاری ۶-۸ برگی ۱۵-۵-۳۰ ۱۰-۲۰ کیلوگرم آبیاری قبل از گلدهی گوگرد مایع ۵-۱۰ لیتر…
کلیک کنید

توت فرنگی

commentبدون دیدگاه
توت فرنگی دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای توت فرنگی کشت مزرعه ای (یک هکتار) نحوه استفاده مقدار کود مصرفی نوع کود مرحله رشد کود آبیاری ۳ کیلوگرم + ۵۰ کیلوگرم + ۲ کیلوگرم   بیومیک + اورمیک + سیومیک پس…
کلیک کنید

گندم و جو آبی

commentبدون دیدگاه
                           دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای گندم و جو آبی (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱)بعد از آماده سازی…
کلیک کنید
فهرست