نیتروکلسیم

commentبدون دیدگاه
نیتروکلسیم شماره ثبت ماده کوی:۸۵۸۸۸ کود نیتروکلسیم یکی از کود های پایه است که برای خاک های قلیایی مثل خاک های اکثر مناطق ایران بسیار مناسب است. کود نیتروکلسیم با کم کردن pH خاک آن را اسیدی کرده و کار ریشه را…
کلیک کنید

نیتروپتاسیم

commentبدون دیدگاه
نیتروپتاسیم شماره ثبت ماده کودی:۷۴۵۸۹ نیتروژن پر نیازترین عنصر توسط گیاهان است. فرم عمده قابل جذب آن برای گیاهان به شکل نیترات می باشد. پتاسیم بعد از نیتروژن پر مصرف ترین عنصر مورد نیاز گیاه است . از پتاسیم به…
کلیک کنید

سولفوپتاس

commentبدون دیدگاه
کود سولفوپتاس کود سولفوپتاس دارای عناصر گوگرد و پتاسیم به میزان لازم می باشد سولفوپتاس pH سطح ریشه ها در خاک های قلیائی و شور را کاهش داده و در نتیجه حلالیت و جذب فسفر، آهن و ریز مغذی ها…
کلیک کنید

NPK 10-52-10

commentبدون دیدگاه
کود N-P-K 10-52-10 عناصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه را تامین می نماید. میزان فسفر موجود در ترکیب این محصول ۵۲ درصد می باشد که می تواند نقش اساسی در ساختار RNA و DNA ایفا کند. همچنین…
کلیک کنید

NPK 10-10-40

commentبدون دیدگاه
کود کامل ۴۰-۱۰-۱۰ بیوزر  نسبت های پرمصرف در این ترکیب، باعث شده تا استفاده از آن در مرحله ای که گیاهان نیاز بیشتری به پتاسیم جهت دانه بندی بهتر و بالا رفتن وزن میوه و… دارند کاملا مناسب گردد. این ترکیب…
کلیک کنید

NPK 30-10-10

commentبدون دیدگاه
NPK 30-10-10 این محصول با دارا بودن درصد بالای نیتروژن در تشکیل پروتوپلاسم، نوکلئیک اسید، پروتئین و آمینواسید در رشد سریع گیاه نقش اساسی داشته و منجر به بهبود رشد رویشی گیاه می­شود. همچنین وجود فسفات نسبی در این محصول…
کلیک کنید

NPK 12-12-36

commentبدون دیدگاه
کود NPK 12-12-36 کود NPK 12-12-36  با %۳۶ پتاسیم، %۱۲ فسفر و %۱۲ نیتروژن به همراه سایر ریزمغذی‌ها به عنوان یک کود کامل می‌باشد. این کود با پتاس بالا مخصوص افزایش رشد و کیفیت گیاهان زراعی و باغی است. این…
کلیک کنید

NPK 20-20-20

commentبدون دیدگاه
کودهای ترکیبی NPK20-20-20 کودکامل ۲۰-۲۰-۲۰ NPK با درصد استاندارد و آنالیز شده ۲۰% ازت ۲۰% فسفات ۲۰% پتاس می‌باشد که برای کلیه محصولات زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده می‌باشد. گیاهان بیشتر از هر چیز دیگر به سه…
کلیک کنید
فهرست