توت فرنگی

commentبدون دیدگاه
توت فرنگی   دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای توت فرنگی (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱)      ارتفاع حدود ۱۰ سانتی متری کود چند منظوره ۴ کیلوگرم   همراه با آب آبیاری…
کلیک کنید

گوجه فرنگی

commentبدون دیدگاه
گوجه فرنگی گلخانه ای (هزار متر مربع)   زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف توضیحات آماده سازی زمین(قبل از کاشت) بیوارگانیک SHC ۲۰۰تا۴۰۰ کیلو مخلوط با کودی دامی برروی ردیف های کشت افزایش میزان ماده آلی خاک تامین عناصر…
کلیک کنید
فهرست