ارگانو ماکرومیکرو

commentبدون دیدگاه
کود کامل آلی حاوی عناصر ماکرو و میکرو شماره ثبت ماده کودی:۳۹۶۴۴ گیاهان برای تغذیه و رشد مطلوب به تمامی عناصر ماکرو و میکرو(۱۶عنصر) نیازدارند. منابع تغذیه ای این عناصر از طریق کودهای تک عنصره و یا چند عنصره تامین…
کلیک کنید

آمینوZFM

commentبدون دیدگاه
آمینوZFM  شماره ثبت ماده کودی:۶۴۵۸۵ فرمولاسیون این کود به گونه ای است که برای بسیاری از گیاهان زراعی، باغی و زینتی قابل استفاده می باشد. این کود را می توان در مناطق با حاصلخیزی پایین و یا مناطق شور استفاده…
کلیک کنید
فهرست