انار

commentبدون دیدگاه
  مرحله اول) آذرماه تا اول اسفند توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف بیو ارگانیک ۲ کیلو/ درخت   چالکود بیومیک ۵۰ گرم/ درخت ۲۰-۲۰-۲۰ ۱۰۰ گرم/ درخت توضیحات: افزایش ماده آلی خاک، افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک، تامین…
کلیک کنید
فهرست