دانه داران (سیب،گلابی،به)

commentبدون دیدگاه
دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای درختان دانه دار(سیب، گلابی، به)     مرحله اول) پاییز قبل از خزان درخت و یا اوایل اسفند توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف بیو ارگانیک ۲ کیلو/ درخت چالکود بیومیک ۵۰ گرم/ درخت ۲۰-۲۰-۲۰…
کلیک کنید
فهرست