توت فرنگی

commentبدون دیدگاه
توت فرنگی   دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای توت فرنگی (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱)      ارتفاع حدود ۱۰ سانتی متری کود چند منظوره ۴ کیلوگرم   همراه با آب آبیاری…
کلیک کنید

توت فرنگی

commentبدون دیدگاه
توت فرنگی دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای توت فرنگی کشت مزرعه ای (یک هکتار) نحوه استفاده مقدار کود مصرفی نوع کود مرحله رشد کود آبیاری ۳ کیلوگرم + ۵۰ کیلوگرم + ۲ کیلوگرم   بیومیک + اورمیک + سیومیک پس…
کلیک کنید
فهرست