حبوبات

commentبدون دیدگاه
       دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای لوبیا (در یک هکتار) زمان مصرف نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف بعد از آماده سازی زمین و قبل از کاشت بیوارگانیک + اورمیک ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم + ۵۰ تا…
کلیک کنید
فهرست