آفتابگردان

commentبدون دیدگاه
آفتابگردان   زمان استفاده کود مصرفی میزان مصرف نحوه مصرف ۲ برگی بیومیک ۳ کیلوگرم آبیاری P50 ۳-۵ لیتر آبیاری ۴ برگی مایع ارگانیکی ۱۵ لیتر آبیاری ۶-۸ برگی ۱۵-۵-۳۰ ۱۰-۲۰ کیلوگرم آبیاری قبل از گلدهی گوگرد مایع ۵-۱۰ لیتر…
کلیک کنید
فهرست