سبزیجات برگی

commentبدون دیدگاه
                  دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای سبزیجات برگی (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱)قبل از کاشت بیوارگانیک + اورمیک ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم…
کلیک کنید
فهرست