سیب زمینی

commentبدون دیدگاه
                     دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای سیب زمینی (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱)بعد از آماده سازی زمین و قبل از کاشت…
کلیک کنید
فهرست