گوجه فرنگی

commentبدون دیدگاه
گوجه فرنگی گلخانه ای (هزار متر مربع)   زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف توضیحات آماده سازی زمین(قبل از کاشت) بیوارگانیک SHC ۲۰۰تا۴۰۰ کیلو مخلوط با کودی دامی برروی ردیف های کشت افزایش میزان ماده آلی خاک تامین عناصر…
کلیک کنید
فهرست