طالبی،هندوانه و خربزه

commentبدون دیدگاه
              دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای طالبی-خربزه-هندوانه (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱) در زمان کاشت بیوارگانیک +  اورمیک ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم + ۵۰…
کلیک کنید
فهرست